Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code CV sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh ứng tuyển vào các cty công nghệ nước ngoài bằng HTML JS 3 - Code CV sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh ứng tuyển vào các cty công nghệ nước ngoài, đa quốc gia bằng HTML JS

Code CV sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh ứng tuyển vào các cty công nghệ nước ngoài, đa quốc gia bằng HTML JS

by Phạm Thị Thúy Ngânin on November 29, 2020

Choose Your Desired Option(s)

Code CV sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh ứng tuyển vào các cty công nghệ nước ngoài bằng HTML JS

Code CV có đầy đủ các thông tin liên hệ về mạng xã hội như fb, Twitter, Linkedin, số điện thoại, quê quán và đường dẫn đên Gibhub để nhà tuyển dụng biết các dự án của bạn.

Các thông tin quan trọng như kinh nghiêm việc làm, trình độ học vấn, kỹ năng, đặt biệt có bảng tóm lượt để nhà tuyển dụng dễ dàng nắm bao quát thông tin bạn hơn.Cuối CV là sở thích. Đây cũng là một yếu tố nhỏ để nhà tuyển dụng biết thêm về bạn

Code CV sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh ứng tuyển vào các cty công nghệ nước ngoài bằng HTML JS 3 - Code CV sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh ứng tuyển vào các cty công nghệ nước ngoài, đa quốc gia bằng HTML JS

Code CV sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh ứng tuyển vào các cty công nghệ nước ngoài bằng HTML JS 5 - Code CV sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh ứng tuyển vào các cty công nghệ nước ngoài, đa quốc gia bằng HTML JS

Code JS HTML CV sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh 

Download Category
Product Version
File Type JS, HTML, CSS
File Size 7 KB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  November 29, 2020

 • Last Updated
  :

  November 29, 2020

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JS, HTML, CSS

 • File Size
  :

  7 KB

Share Your Valuable Opinions

Reviews

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)