Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
trang chu website 副本 - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

by ĐứcVNin , on June 15, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

Chức năng

 • Đăng nhập: Người dùng sử dụng chức năng đăng nhập tài khoản vào hệ thống để sử dụng các chức năng của hệ thống.
 • Đăng ký: Để mua hàng trực tuyến thông qua website, người mua hàng cần đăng ký tài khoản để hệ thống ghi lại thông tin khách hàng.
 • Tìm kiếm sản phẩm: Người dùng cung cấp tên sản phẩm, hệ thống đưa ra các sản phẩm có chứa từ khoá mà khách hàng cung cấp.
 • Yêu thích sản phẩm: Chức năng yêu thích sản phẩm giúp người mua lưu thông tin sản phẩm yêu thích thông qua thao tác kích icon trái tim.
 • Xem chi tiết sản phẩm: Khách hàng có thể xem thông tin mô tả chi tiết của sản phẩm, đồng thời xem đánh giá của người mua trước về sản phẩm này.
 • Cập nhật thông tin cá nhân: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cho phép người dùng cập nhật lại họ tên, thông tin của mình, nhập thông tin địa chỉ, số điện thoại, email.
 • Quản lý giỏ hàng: Chức năng cho phép người dùng cập nhật lại số lượng sản phẩm, xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng trước khi thanh toán.
 • Đặt hàng: Khi khách hàng đặt hàng thành công, hệ thống gửi thông tin đơn hàng về email xác nhận.
 • Đánh giá sản phẩm: Sau khi đơn hàng được giao thành công, khách hàng có thể đưa ra những nhận xét, đánh giá của mình theo số sao.
 • Xem đơn hàng: Chức năng cho phép khách hàng xem lại lịch sử đơn hàng đã mua.
 • Xem bài viết: Chức năng cho phép khách hàng xem những bài viết liên quan tới sản phẩm, các sản phẩm nổi bật trong thời gian gần đây.
 • Đăng nhập quản trị: Quản trị viên thực hiện đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng theo vài trò của quản trị.
 • Quản lý sản phẩm: Người quản trị thực hiện các thao tác thêm, cập nhật, xoá sản phẩm khỏi hệ thống.
 • Quản lý tài khoản: Người quản trị thực hiện thêm hoặc xoá thông tin về các tài khoản của hệ thống.
 • Quản lý quyền truy cập: Người quản trị cho phép phân loại quyền truy cập chức năng cho các tài khoản có trong hệ thống.
 • Quản lý bài viết: Người quản trị thực hiện thêm, cập nhật, xoá các thông tin bài viết có trên hệ thống.
 • Quản lý đơn hàng: Người quản trị có thể xem, xác nhận các đơn hàng được thực hiện bởi khách hàng.
 • Thống kê doanh thu: Người quản trị được phép xem doanh thu bán hàng của hệ thống theo các mốc thời gian cụ thể.

trang chu website - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

 

Trang chủ

 

trang chu website 副本 - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo trang dang ki 副本 - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

 

Trang đăng ký

 

xac thuc email 副本 - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

 

xác thực email

 

trang dang nhap - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

 

trang đăng nhập

 

trang danh muc san pham - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo trang danh muc san pham 副本 - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

 

trang danh mục sản phẩm

 

trang thuong hieu san pham 副本 - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

 

trang thương hiệu sản phẩm

 

trang gio hang 副本 - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

 

trang giỏ hàng

 

trang xem va xoa quan ly san pham 副本 - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

 

trang xem và xóa quản lý sản phẩm

trang them sua muc san pham 副本 - Code đồ án website bán quần áo bằng ASP.NET + file báo cáo

 

trang thêm, sửa mục sản phẩm

và còn nhiều trang khác nữa chờ bạn khám phá

Download Category ,
Product Version
File Type CS, DOCX, . . .
File Size 70 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  June 15, 2024

 • Last Updated
  :

  June 15, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  CS, DOCX, . . .

 • File Size
  :

  70 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)