Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Ảnh chụp màn hình 83 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim

(PHP Laravel – MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim

by nguyenducdo009in , on January 20, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Liên hệ qua zalo: 0879292571 để được hướng dẫn nếu gặp trục trặc trong quá trình chạy

Mình vẫn hỗ trợ set up free qua ultraview

Yêu cầu:

 • Cài composer
 • Cài laragon nếu chạy localhost
 • Php >= ver 8
 • Laravel >= ver 8

Hướng dẫn cài đặt:

 • Mở terminal của source code
 • Chạy lệnh composer i
 • Mở laragon, chọn “start all” -> vào phpmyadmin -> import file db vào và đặt tên db tùy ý
 • Vào file .env cấu hình lại kết nối db với tên db vừa tạo
 • Mở trình duyệt gõ “phimlaravel.test” (phimlaravel tên file mặc định, còn bạn đã đổi tên khác thì “tên file mới” kèm thêm hậu tố “.test” trên trình duyệt)

Ảnh chụp màn hình 92 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 91 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 90 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 89 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 88 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 87 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 86 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 85 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 84 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 83 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 82 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 81 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 80 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim Ảnh chụp màn hình 79 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ OphimWebsite demo: letuananh.online

Các tính năng chính

Frontend

+) Xem danh sách phim nhanh có caching reload lại trang chỉ mất 1s

+) Xem video (stream video)

+) Hỗ trợ chuyển đổi server

+) Chức năng bình luận

+) Chức năng đánh giá sao

+) Chức năng tìm kiếm phim khi nhập các từ khóa liên quan

+) Chia các bộ phim ra thành từng phần và từng tập

Backend:

+) Thống kê trafict

+) Theo dõi các chỉ số về bộ phim

+) Tính năng đăng Phim (đăng theo phim bộ, phim lẻ, phim theo từng phần)

+) Tính năng cào dữ liệu từ nguồn phim

+) Tính năng SEO

+) Tính năng Stream

+) Tính năng gắn quảng cáo cho video

+) Tính năng đổi themes cho web ( đang có 3 themes)

+) Tính năng phần quyền cho các accounts (đang có 25 roles)

48 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim
48 - (PHP Laravel - MySQL) Full source code Web Phim + Tool Crawl Nguồn Phim Từ Ophim
Download Category ,
Product Version
File Type PHP Laravel 8 - MySQL, JS, CSS, Boostrap
File Size 106MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 20, 2024

 • Last Updated
  :

  January 20, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP Laravel 8 - MySQL, JS, CSS, Boostrap

 • File Size
  :

  106MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)