Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Dang nhap 2 - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

by Đỗ Mạnh Tuyềnin , on January 4, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

Hệ thống quản lý dịch vụ giao hàng nhanh 🚛

Một công ty giao hàng nhanh cần quản lý thông tin về đơn hàng và nhân viên giao hàng thuộc các chi nhánh của công ty. Đây là mô tả về hệ thống quản lý giao hàng nhanh cho mỗi chi nhánh:

Quản lý Nhân viên và Đăng nhập hệ thống:

 1. Người quản lý (Nhân viên quản lý):

  • Mỗi chi nhánh có một người quản lý được cấp một tài khoản quản trị (Admin) để đăng nhập và thực hiện các nhiệm vụ quản lý đơn hàng và nhân viên giao hàng.
 2. Nhân viên giao hàng:

  • Mỗi nhân viên giao hàng có một tài khoản riêng với quyền xem thông tin liên quan đến đơn hàng và khách hàng của mình.

Thông tin Tài khoản:

 • Mỗi tài khoản bao gồm thông tin duy nhất: Tên đăng nhập, tên hiển thị, mật khẩu và quyền truy cập của nhân viên.

Thông tin Nhân viên giao hàng:

 • Mỗi nhân viên giao hàng lưu trữ thông tin cá nhân: Căn cước công dân, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, lương, ghi chú (nếu có).

Thông tin Đơn hàng:

 • Mỗi đơn hàng gồm: Mã vận đơn, tổng giá trị đơn hàng và phí vận chuyển, ngày nhập kho, ngày gửi, trạng thái giao hàng thành công/hoàn trả, nguyên nhân hoàn trả.
 • Thông tin sản phẩm của đơn hàng bao gồm: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá, thành tiền.

Thông tin Khách hàng:

 • Mỗi khách hàng (gửi và nhận) khi sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh sẽ được lưu lại thông tin: Căn cước công dân, họ tên, số điện thoại, địa chỉ.

Ghi nhận thao tác:

 • Nhân viên quản lý ghi nhận ngày nhận đơn hàng từ khách hàng.
 • Nhân viên giao hàng ghi nhận trạng thái đơn hàng (thành công/hoàn trả), ngày nhận hàng, nguyên nhân hoàn trả (nếu có).

Hệ thống này giúp công ty giao hàng nhanh quản lý và theo dõi thông tin đơn hàng, nhân viên giao hàng cũng như tương tác với khách hàng một cách hiệu quả và chính xác.

 

Dang nhap 2 - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

 

Đăng nhập

 

Trang chu 2 - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

 

Trang chủ

 

Quan ly don hang - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

 

Quản lý đơn hàng

 

Quan ly khach hang - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

 

Quản lý khách hàng

 

Quan ly nhan vien giao hang - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

 

Quản lý nhân viên giao hàng

 

Quan ly tai khoan - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

 

Quản lý tài khoản

 

Thong ke don hang - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

 

Thống kế đơn hàng

 

Thong ke doanh thu trong thang - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

 

Thống kế doanh thu trong tháng

 

Thong ke so luong don hang trong nam - Source code Phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng nhanh bằng C#

 

Thống kế số lượng đơn hàng trong năm

Download Category ,
Product Version
File Type CS
File Size 22 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 4, 2024

 • Last Updated
  :

  January 4, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  CS

 • File Size
  :

  22 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)