Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code web wordpress bán hàng TMDT gần giống lazada shopee chuẩn SEO - Source code web wordpress bán hàng TMDT gần giống lazada, shopee chuẩn SEO

Source code web wordpress bán hàng TMDT gần giống lazada, shopee chuẩn SEO

by JS ALAS in on January 8, 2021

Source code web wordpress bán hàng TMDT gần giống lazada, shopee chuẩn SEO

Source code web wordpress bán hàng TMDT gần giống lazada shopee chuẩn SEO - Source code web wordpress bán hàng TMDT gần giống lazada, shopee chuẩn SEO

 

Bước 1 giải nén file tải về
Bước 2 Upload 2 file installer.php và xxx.zip lên host trống, trong thư mục html_public
Bước 3 Mở file installer.php để kích hoạt trình khôi phục web theo đường dẫn: tên miền/installer.php (ví dụ: ninhbinhweb.com/installer.php)
Bước 4 Lần lượt các bước của trình khôi phục Duplicator, Next -> Next theo thứ tự tới bước nhập cấu hình database
Bước 5 Vô lại host, tạo database mới tinh, sau đó nhập thông số database vào trình khôi phục bao gồm có tên_database, tên_user và Password_user (lưu ý cọn “Connect and remove all data”
Bước 6 Test database -> Next – Next cho tới bước login site
Bước 7 Đăng nhập tk admin của web trong file notepad đính kèm
Bước 8 Sau khi đăng nhập tk admin, vào plugin Duplicator – Tools – Clean Data – Xóa 2/3 tùy chọn delete để xóa các file thực thi của plugin
Bước cuối Gỡ plugin Duplicator ra khỏi web. OK

Download Category
Product Version
File Type PHP, JS, CSS, HTML, . . .
File Size 50.9 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 8, 2021

 • Last Updated
  :

  January 8, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, CSS, HTML, . . .

 • File Size
  :

  50.9 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)