Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Giao dien nguoi dung 3 副本 - Source code Website bán đồng thông minh trực tuyến Smart Watch Store bằng Servlet và Java Server

Source code Website bán đồng thông minh trực tuyến Smart Watch Store bằng Servlet và Java Server

by Đỗ Mạnh Tuyềnin , on January 4, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Source code Website bán đồng thông minh trực tuyến Smart Watch Store bằng Servlet và Java Server

Đây là một trang web bán hàng đồng hồ thông minh trực tuyến được phát triển bằng Servlet và Java Server, sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình như JSP, MySQL, Netbean 8.2 và Xampp 8.0.16. Trang web này có những tính năng sau:

Giao diện Người dùng:

 1. Danh sách Đồng hồ:

  • Hiển thị danh sách đồng hồ mới nhất.
  • Tìm kiếm đồng hồ theo từ khóa.
  • Xem đồng hồ theo danh mục.
 2. Giỏ hàng:

  • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  • Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
  • Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng.
 3. Đơn hàng:

  • Xem danh sách đơn hàng.
  • Tạo đơn hàng mới.
  • In hoá đơn cho đơn hàng đã được tạo.
 4. Tài khoản:

  • Đăng nhập vào tài khoản.
  • Đăng ký tài khoản mới.

Quản trị viên:

 1. Quản lý Danh mục:

  • Thêm, sửa, xoá danh mục sản phẩm.
 2. Quản lý Đồng hồ:

  • Thêm, sửa, xoá thông tin đồng hồ.
 3. Quản lý Đơn hàng:

  • Xoá đơn hàng.
  • Thanh toán đơn hàng.
  • Thêm thông tin hoá đơn.
 4. Slider:

  • Thêm, sửa, xoá ảnh/slider quảng cáo.
 5. Quản lý Tài khoản:

  • Khoá tài khoản người dùng.
  • Cấp quyền cho tài khoản.

Chức năng Thống kê:

 1. Số lượng Đồng hồ theo Danh mục:

  • Thống kê và hiển thị số lượng đồng hồ theo từng danh mục.
 2. Số lượng Đơn hàng theo Tháng:

  • Thống kê và hiển thị số lượng đơn hàng được tạo theo từng tháng.
 3. Tổng Doanh thu theo Tháng:

  • Tính và hiển thị tổng doanh thu từ các đơn hàng trong mỗi tháng.

Đây là một trang web đầy đủ chức năng, cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho người dùng và cho phép quản trị viên quản lý cửa hàng một cách hiệu quả thông qua các chức năng quản lý và thống kê.

Giao diện người dùng

Giao dien nguoi dung 2 副本 - Source code Website bán đồng thông minh trực tuyến Smart Watch Store bằng Servlet và Java Server

 

Quản trị viên

 

Giao dien nguoi dung 3 副本 - Source code Website bán đồng thông minh trực tuyến Smart Watch Store bằng Servlet và Java Server Quan tri vien 4 副本 - Source code Website bán đồng thông minh trực tuyến Smart Watch Store bằng Servlet và Java Server

Download Category ,
Product Version
File Type JAVA
File Size 48 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 4, 2024

 • Last Updated
  :

  January 4, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA

 • File Size
  :

  48 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)