Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Screenshot 2024 05 29 112737 - SourceCode Java đồ án web bán vé xem bằng SPRING BOOT và MySql

SourceCode Java đồ án web bán vé xem bằng SPRING BOOT và MySql

by quaduachin132in , , , on June 30, 2024

Choose Your Desired Option(s)

– Web hoàn thiện các chức năng ở mức tương đối.

-Có hầu hết các chức năng quản lý cần thiết. Được viết theo mô hình MVC tách biệt

CÁC CHỨC NĂNG CỬA WEBSITE

Phần khách hàng: đăng ký, đăng nhập, tạo tài khoản người dùng

+ Đặt vé

+ Chọn rạp, ghế, đồ ăn, nước uống, khuyến mãi

+ Xem thông tin tài khoản

+ Thanh toán qua VNPay và có thêm trường hợp nếu VNPay chết thì sẽ hiện ảnh QR của 1 ngân hàng, vì đây là ảnh nên bạn có thể thay, và bên phía admin sẽ xác nhận hóa đơn này

+ Xem lịch chiếu theo ngày, phim, rạp 

+ Xem thông tin phim

– Người quản lý

+ Quản lý phim, thêm sửa xóa

+ Thống kê phim bán được bao nhiêu vé, 

+ Duyệt hóa đơn chờ xử lý

+ Xem hạng khách hàng

+Thêm sửa xóa quản lý ghế, và thêm ghế nhanh bàng excel

+ Thêm sửa xóa hạng khách hàng

+ Quản lý  lịch chiế

+ Gửi mail xác nhận đơn hàng

+ Thêm khuyến mãi với từng khách hàng

+ Tích điểm point’

 
Download Category , , ,
Product Version
File Type .zip
File Size
Developer
Documentation

Release Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

  • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)