Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
source code quan ly file upload cua thanh vien bang php 1 - Chia sẻ Source Code Quản lý file Upload của thành viên bằng PHP

Chia sẻ Source Code Quản lý file Upload của thành viên bằng PHP

by SourceCodec.NET in on May 30, 2019

Chia sẻ Source Code Quản lý file Upload của thành viên bằng PHP

source code quan ly file upload cua thanh vien bang php 1 - Chia sẻ Source Code Quản lý file Upload của thành viên bằng PHP

Đặt điểm chính:

Truy cập nhiều người dùng: Cho phép nhiều người dùng (giáo viên / sinh viên / quản trị viên) đăng nhập
Bảng điều khiển quản trị chức năng: Cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ hệ thống
Chức năng CRUD: Cho phép tất cả người dùng tạo, đọc, cập nhật và xóa ghi chú của họ ở định dạng được quản lý
Tùy chọn cập nhật tiểu sử: Cho phép người dùng cập nhật hồ sơ / chi tiết tài khoản của họ

Tùy chọn đăng ký và đăng nhập an toàn cho người dùng

 1. Cho phép sinh viên và giáo viên tải xuống / tải lên các ghi chú về khóa học của họ một cách dễ dàng
 2. Cho phép người dùng khôi phục lại mật khẩu bằng cách sử dụng tùy chọn quên mật khẩu

source code php upload file len server ket hop ajax 1 - Chia sẻ Source Code Quản lý file Upload của thành viên bằng PHP

Download Category
Product Version
File Type PHP, CSS, JS, JSON, TXT, XML, . .
File Size 6.45 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  May 30, 2019

 • Last Updated
  :

  September 13, 2019

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, CSS, JS, JSON, TXT, XML, . .

 • File Size
  :

  6.45 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)