Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Giao dien Web hien thi thong tin can thiet 副本 - Code C/C++ đồ án cơ điện tử thiết bị theo dõi cầu thủ trên sân bóng+báo cáo

Code C/C++ đồ án cơ điện tử thiết bị theo dõi cầu thủ trên sân bóng+báo cáo

by tiensicode3242in , on December 31, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Code C/C++ đồ án cơ điện tử thiết bị theo dõi cầu thủ trên sân bóng+báo cáo

 

Giao dien chinh cua web 副本 - Code C/C++ đồ án cơ điện tử thiết bị theo dõi cầu thủ trên sân bóng+báo cáo

 

Giao diện chính của web

 

a 1 - Code C/C++ đồ án cơ điện tử thiết bị theo dõi cầu thủ trên sân bóng+báo cáo

Với các PC, laptop sử dụng hệ điều hành Window phải cài phần mềm xampp cho phép giả lập môi trường server hoting ngay trên máy cho phép chạy demo website mà không cần mua hosting và VPN.

 

xam - Code C/C++ đồ án cơ điện tử thiết bị theo dõi cầu thủ trên sân bóng+báo cáo

 

Co so du lieu va cau truc bang luu thong tin du lieu - Code C/C++ đồ án cơ điện tử thiết bị theo dõi cầu thủ trên sân bóng+báo cáo

 

Cơ sở dữ liệu và cấu trúc bảng lưu thông tin dữ liệu

 

Hiển thị dữ liệu lên website thông qua ngôn ngữ HTML và MQTT. Sau đây là giao diện Web nhóm đã thiết kế được:

 

Giao dien Web hien thi thong tin can thiet 副本 - Code C/C++ đồ án cơ điện tử thiết bị theo dõi cầu thủ trên sân bóng+báo cáo

 

Giao diện Web hiển thị thông tin cần thiết

 

Trên giao diện Web sẽ có vùng hiển thị thông số từng dữ liệu vị trí, vận tốc và nhịp tim theo thời gian thực và luôn được cập nhật.

Download Category ,
Product Version
File Type CPP, H, DOCX, PPTX, MKV
File Size 44 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes
 • Up to 7 downloads per day
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Unlimited Use on Websites
 • Do not apply to paid digital products

Release Information

 • Released
  :

  December 31, 2022

 • Last Updated
  :

  December 31, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  CPP, H, DOCX, PPTX, MKV

 • File Size
  :

  44 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)