Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Trang chu 副本 2 - Code đồ án Website bán sách trực tuyến - môn Thiết kế và lập trình web

Code đồ án Website bán sách trực tuyến – môn Thiết kế và lập trình web

by ĐứcVNin , on January 3, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Đồ Án: Website Bán Sách Trực Tuyến – Môn Thiết Kế và Lập Trình Web

Ngôn Ngữ và Công Nghệ Sử Dụng:

 • Ngôn Ngữ: HTML, CSS, JavaScript, PHP
 • Cơ Sở Dữ Liệu: MySQL

Tính Năng Chính:

 1. Quản Trị Viên Hệ Thống

  • Thể Loại: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm
  • Tác Giả: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm
  • Nhà Xuất Bản: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm
  • Sách: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm
  • Nhà Cung Cấp: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm
  • Slider: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm
  • Đơn Hàng: In hoá đơn, thanh toán
  • Tài Khoản: Khoá tài khoản, đổi mật khẩu, cấp quyền tài khoản
 2. Người Dùng

  • Tìm Kiếm Sách (theo từ khoá, thể loại)
  • Xem Thông Tin Chi Tiết Sách
  • Giỏ Hàng: Thêm sách, cập nhật số lượng, xoá sách
  • Tạo Đơn Hàng

Chạy Localhost

php -S localhost:8000

Đồ án này là một website thương mại điện tử để bán sách trực tuyến, xây dựng và phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, JavaScript, PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Nó cung cấp một giao diện đẹp mắt và thân thiện người dùng, cũng như các chức năng quản trị viên để quản lý nội dung và người dùng.

Hệ thống này cho phép người dùng thực hiện các thao tác như tìm kiếm, xem chi tiết sách, quản lý giỏ hàng và tạo đơn hàng. Ngoài ra, quản trị viên có thể quản lý nội dung sách, thông tin người dùng và các thông tin khác liên quan đến việc kinh doanh sách trực tuyến.

Dang nhap - Code đồ án Website bán sách trực tuyến - môn Thiết kế và lập trình web

 

Đăng nhập

 

Trang chu - Code đồ án Website bán sách trực tuyến - môn Thiết kế và lập trình web

 

Trang chủ

 

Trang chu 副本 2 - Code đồ án Website bán sách trực tuyến - môn Thiết kế và lập trình web Quan tri vien 2 副本 - Code đồ án Website bán sách trực tuyến - môn Thiết kế và lập trình web

 

Quản trị viên

Download Category ,
Product Version
File Type PHP, JS, CSS, SQL, . . .
File Size 27 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 3, 2024

 • Last Updated
  :

  January 3, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, CSS, SQL, . . .

 • File Size
  :

  27 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)