Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code do an website ban thuc pham bang Java Jsp file bao cao 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

by duong678442432in , on December 13, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

Chức năng

 1. Đăng nhập, đăng ký tài khoản.
 2. Hiển thị thông tin sản phẩm, chi tiết sản phẩm
 3. Chọn, thêm, sửa, xóa các sản phẩm trên giỏ hàng.
 4. Thanh toán các sản phẩm khi người dùng chọn mua.
 5. Tìm kiếm các sản phẩm người dùng mong muốn.
 6. Gửi mail khi người dùng đặt hàng, quên mật khẩu.
 7. Tính năng quản lý của người quản trị (admin).

Giao dien trang chu 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

 

Giao diện trang chủ

 

Body trang chu 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

 

Body trang chủ

Công nghệ:

Mã nguồn xây dựng dựa trên mô hình MVC sử dụng công nghệ Java Jsp, Servlet kết hợp với cơ sở dữ liệu PostgreSql được deploy bằng Heroku và sử dụng template có sẵn của Bootstrap đã xây dựng giao diện, IDE lập trình là NetBeans.

 

Footer cua trang chu 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

 

Footer của trang chủ

 

Trang chi tiet san pham 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

 

Trang chi tiết sản phẩm

 

Trang gio hang 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

Trang gio hang 2 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

 

Trang giỏ hàng

 

Trang chu quan ly 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

Trang chủ quản lý

 

Quan ly san pham 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

 

Quản lý sản phẩm

 

Trang quan ly san pham 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

 

Trang quản lý sản phẩm

 

Trang quan ly don hang 副本 - Code đồ án website bán thực phẩm bằng Java Jsp + file báo cáo

 

Trang quản lý đơn hàng

Download Category ,
Product Version
File Type JSP, JAVA, DOCX, TXT
File Size 84 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes
 • Up to 7 downloads per day
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Unlimited Use on Websites
 • Do not apply to paid digital products

Release Information

 • Released
  :

  December 13, 2022

 • Last Updated
  :

  December 13, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JSP, JAVA, DOCX, TXT

 • File Size
  :

  84 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)