Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code giải trí ai là triệu phú bằng PHP MySQL - Code giải trí ai là triệu phú bằng PHP & MySQL

Code giải trí ai là triệu phú bằng PHP & MySQL

by Tuan Nobita in on November 13, 2019

Code giải trí ai là triệu phú bằng PHP & MySQL

Hiệu ứng tuyệt vời chắc sẽ không làm site bạn thất vọng . ở trong còn chia sẻ thêm cái Apps mini nhỏ Unlike fanpage FB http://altp.info/apps/unlike/

Code giải trí ai là triệu phú bằng PHP MySQL - Code giải trí ai là triệu phú bằng PHP & MySQL

Code giải trí ai là triệu phú bằng PHP & MySQL

Hướng dẫn: 
Xem video bên dưới và bạn hãy bổ sung:
+ mở file main.js và đổi base_url
+ mở fb.js đổi appID
+ Sửa thông tin account  admin trực tiếp trong phpMyadmin

 Không chạy với IE và vẫn còn lập trình theo hướng thủ tục.

 

 

 

 

 

 

Download Category
Product Version
File Type PHP, CSS, JS, HTACCESS, SQL, HTACCESS
File Size 3.79 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  November 13, 2019

 • Last Updated
  :

  November 13, 2019

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, CSS, JS, HTACCESS, SQL, HTACCESS

 • File Size
  :

  3.79 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)