Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code website ban banh va cac mat hang an vat - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

by Trang Suriin , on November 23, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Chức năng:

Có thể đăng tải hình ảnh thông tin của các sản phẩm.
– Website có chức năng đăng nhập đăng ký tài khoản, lưu thông tin của các khách
hàng để của cửa hàng có thể biết và quản lí.
– Khách có thể đặt mua sản phẩm trực tiếp.
– Mỗi loại sản phẩm sẽ được phân chia theo nhiều thuộc tính: mã, tên, giá, số lượng,
loại sản phẩm

-Tìm kiếm sản phẩm, Kiểm tra đơn hàng, Xác nhận đơn hàng, Thêm,sửa, xóa sản phẩm, In đơn hàng,Thống kê

-Lưu các thông tin của khách hàng

-Chức năng tính toán: Tổng tiền khách hàng phải thanh toán cho 1 hóa đơn đặt
hàng

-Chức năng phân quyền

-Chức năng sao lưu: Sao lưu thông tin các hóa đơn, thông tin của khách hàng.

 

 

Code website ban banh va cac mat hang an vat - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Code website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt

 

Giao dien dang nhap 2 - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Giao diện đăng nhập 

 

Giao dien dang nhap 3 - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Giao diện đăng nhập

 

Giao dien san pham 4 - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Giao diện sản phẩm

 

San pham - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Sản phẩm

 

Giao dien chi tiet khach hang - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Giao diện chi tiết khách hàng

 

Giao dien danh sach hoa don - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Giao diện danh sách hóa đơn

 

Giao dien danh sach san pham - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Giao diện danh sách sản phẩm

 

Giao dien them san pham - Code Java website bán bánh và các mặt hàng ăn vặt+SQL

 

Giao diện thêm sản phẩm

Download Category ,
Product Version
File Type JAVA, SQL, PDF
File Size 20 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes
 • Up to 7 downloads per day
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Unlimited Use on Websites
 • Do not apply to paid digital products

Release Information

 • Released
  :

  November 23, 2022

 • Last Updated
  :

  November 23, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA, SQL, PDF

 • File Size
  :

  20 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)