Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Giao dien ban hang 副本 - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

by Trung Quânin , on November 24, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

Chức năng:

1.Chức năng đăng nhập

Đăng nhập,đăng kí, Phân quyền,xác thực

2.Chức năng bán hàng

1Hiển thị danh sách sản phẩm và bản xem trước hóa đơn, cho phép chọn sản phẩm mà khách hàng muốn đặt hay thanh toán tiền, hiển thị danh sách sp đã chọn,tổng số tiền lên hóa đơn xem trước, nhập số tiền cần thanh toán khi mua hàng,hiển thị số tiền trả lại.

3.Chức năng quản lý hàng hóa

Danh mục sản phẩm hệ thống(thêm,xóa,sửa sản phẩm)

Thiết lập giá cho sản phẩm trên hệ thống(sửa giá sản phẩm

Kiểm kho hệ thống, hiển thị danh sách các phiếu kiểm kho(xóa,thêm phiếu nhập )

4.Các chức năng khác

Ngoải ra còn có rất nhiều chức năng khác như Quản lý giao dịch, Quản lý đối tác, Quản lý nhân viên, Quản lý sổ quỹ, Tìm kiếm từng đối tượng, Thống kê, Lưu vết, In ấn xuất file excel

 

Giao dien chinh cua quan ly 副本 - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

Giao diện chính của quản lý

 

Giao dien ban hang 副本 - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

Giao diện bán hàng

 

Giao dien quan ly danh muc hang hoa 副本 - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

Giao diện quản lý danh mục hàng hóa

 

Giao dien chi tiet san pham 副本 - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

Giao diện chi tiết sản phẩm

 

Giao dien them san pham 副本 - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

Giao diện thêm sản phẩm

 

 

Giao dien quan ly thiet lap gia hang hoa 副本 - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

Giao diện quản lý thiết lập giá hàng hóa

 

 

Giao dien tinh luong - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

 

Giao dien tinh luong 2 - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

Giao diện tính lương

 

 

Giao dien dang nhap 1 - Code phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng bằng Java, SQL server

 

Giao diện đăng nhập

Download Category ,
Product Version
File Type JAVA, DOCX
File Size 41 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes
 • Up to 7 downloads per day
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Unlimited Use on Websites
 • Do not apply to paid digital products

Release Information

 • Released
  :

  November 24, 2022

 • Last Updated
  :

  November 24, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA, DOCX

 • File Size
  :

  41 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)