Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code template thương mại điện tử cửa hàng kỹ thuật số cửa hàng điện thoại cửa hàng phụ kiện bootstrap 1 - Code template thương mại điện tử cửa hàng kỹ thuật số, cửa hàng điện thoại, cửa hàng phụ kiện bootstrap

Code template thương mại điện tử cửa hàng kỹ thuật số, cửa hàng điện thoại, cửa hàng phụ kiện bootstrap

by SourceCodec.NET in on December 11, 2020

Code template thương mại điện tử cửa hàng kỹ thuật số, cửa hàng điện thoại, cửa hàng phụ kiện bootstrap

Code template thương mại điện tử xây dựng HTML5, với các tính năng , thông tin như giao hàng miễn phí, đổi trả hàng trong 30 ngày, thanh toán an toàn, sản phẩm mới và thông tin liên hệ, hình ảnh đẹp kèm theo văn bản.Ngoài ra code template bán hàng này có  các sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới hàng đầu, sản phẩm được xem nhiều nhất, sản phẩm bán chạy nhất được hiển thị trong thanh trượt và trên mỗi hàng

Hướng dẫn: bạn giải nén file tải về, và mở file index trong trình duyệt

Code template thương mại điện tử cửa hàng kỹ thuật số cửa hàng điện thoại cửa hàng phụ kiện bootstrap - Code template thương mại điện tử cửa hàng kỹ thuật số, cửa hàng điện thoại, cửa hàng phụ kiện bootstrap

Code template thương mại điện tử cửa hàng kỹ thuật số, cửa hàng điện thoại, cửa hàng phụ kiện bootstrap

Download Category
Product Version
File Type PHP, JS, CSS, JPEG
File Size 1.48 MB
Developer freshDesignweb
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  December 11, 2020

 • Last Updated
  :

  December 11, 2020

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, CSS, JPEG

 • File Size
  :

  1.48 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)