Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
menu 副本 - Code trang web quản lý học sinh bằng Python

Code trang web quản lý học sinh bằng Python

by tiensicode3242in , on January 14, 2023

Choose Your Desired Option(s)

Code trang web quản lý học sinh bằng Python

Ứng dụng quản lý học sinh giúp:

 • Cung cấp nhiều tính năng, quản lý các phương diện cho trường học.
 • Nắm bắt thông tin các học sinh một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất.
 • Cung cấp cho học sinh và phụ huynh những thông tin về lớp học, môn học, bảng điểm,… một cách nhanh chóng.
 • Tiết kiệm chi phí cho việc quản lý truyền thống.

Chức năng:

 • Đăng nhập bằng tài khoản admin
 • Thêm, xóa học sinh
 • Chỉnh sửa thông tin học sinh
 • Lập danh sách lớp
 • Xem danh sách lớp
 • Tra cứu học sinh
 • Nhận bảng điểm môn
 • Xem báo cáo tổng kết

dang nhap 副本 - Code trang web quản lý học sinh bằng Python

Đăng nhập

them hoc sinh - Code trang web quản lý học sinh bằng Python

thêm học sinh

danh sach tai khoan hoc sinh - Code trang web quản lý học sinh bằng Python

danh sách tài khoản học sinh

menu 副本 - Code trang web quản lý học sinh bằng Python

menu

danh sach lop 副本 - Code trang web quản lý học sinh bằng Python

danh sách lớp

Môi trường thực thi

 • Hệ điều hành: Windows 10, 11
 • Framework: Django, Bootstrap
 • Database: SQL

Hướng dẫn cấu hình project chạy local PC

 Tạo một thư mục (folder) để lưu project

Tạo một môi trường trên máy và kích hoạt môi trường

Cài đặt môi trường

pip install virtualenv

Tạo môi trường

python -m venv venv

Kích hoạt môi trường

venv/scripts/activate

Chuyển đến thư mục chứa project

cd QuanLyHocSinh/QuanLyHocSinh

Cài đặt các thư viện từ ‘requirements.txt’

pip install r requirements.txt

Database migration

python manage.py migrate

Tạo tài khoản Admin (Super User)

python manage.py createsuperuser

Chạy chương trình

python manage.py runserver

Đăng nhập và sử dụng

trên thanh công cụ, vào Thông tin lớp học / Danh sách lớp

1. Login:
username: admin; pass: 123
username: admin1; pass: 123

2. Logout:
Nhấn Logout bên góc phải trên.

3. Get_user_details (On track):
Thêm ‘get_user_details’ ở cuối địa chỉ ip (đường link)

4. Live server: 2f2c-2405-4802-9056-f8a0-d896-5449-a561-25af.ap.ngrok.io

Download Category ,
Product Version
File Type Py, SWP, SQLITE3
File Size 6 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes
 • Up to 7 downloads per day
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Unlimited Use on Websites
 • Do not apply to paid digital products

Release Information

 • Released
  :

  January 14, 2023

 • Last Updated
  :

  January 14, 2023

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  Py, SWP, SQLITE3

 • File Size
  :

  6 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)