Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code web ban hang nen tang Java JSP Servlet trong moi truong phan mem Eclipse 2 副本 - Code web bán hàng nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm Eclipse

Code web bán hàng nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm Eclipse

by chung quyênin , on January 5, 2023

Choose Your Desired Option(s)

Code web bán hàng nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm Eclipse

1.Môi trường cài đặt và công nghệ sử dụng

Website được xây dựng trên nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm Eclipse.

 

Code web ban hang nen tang Java JSP Servlet trong moi truong phan mem Eclipse 2 副本 - Code web bán hàng nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm EclipseCode web ban hang nen tang Java JSP Servlet trong moi truong phan mem Eclipse 3 - Code web bán hàng nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm Eclipse

Các công nghệ được sử dụng:

−Microsoft SQL Server 2019

−Thiết kế trang web bằng ngôn ngữ HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, jQuery

−Giao tiếp với cơ sở dữ liệu bằng JDBC

−Thực hiện đồ án theo mô hình MVC

−Viết code các chức năng của trang web bằng Java Servlet

 

2.Tổ chức các lớp của chương trình

Chương trình được theo viết theo mô hình 3 tầng

−Model

−View: các trang JSP chứa các giao diện của phần mềm

−Controller: chứa các class java servlet

 

a. Đăng nhập và phân quyền

Mỗi user có 1 quyền nhất định. Tài khoản quản trị viên sẽ có tất cả các quyền. Tài khoản của người bán thì không thể thực hiện xóa, sửa, thêm tài khoản,được quyền thêm sản phẩm. Tài khoản khách hàng thì chỉ xem được các sản phẩm và thông tin cá nhân của mình.

b. Đăng ký tài khoản

Mặc định đăng ký tài khoản thành công thì sẽ trao cho tài khoản đăng ký là khách hàng.

c. Quên mật khẩu

Khách hàng có thể lấy lại mật khẩu của mình qua email

Quản trị viên có thể cập nhật trong tất cả thông tin của người bán, khách hàng. Khách hàng có thể cập nhật thông tin của chính mình

d. Quản lý sản phẩm: Người bán

Thêm: Ta nhập vào các thông tin cần thêm về sản phẩm để có thể mới một đối tượng tương ứng.

Sửa: Ta chọn vào đối tượng và thay đổi các thông tin theo ý muốn và bấm nút edit.

Xóa: Ta chọn vào đối tượng và bấm nút xóa.

e. Quản lý tài khoản: Quản trị viên có thể xem thông tin của tất cả tài khoản trong hệ thống

f. Tìm kiếm sản phẩm theo giá Min, Max, Under 100, 100-200, Above 200

g. Tìm khiếm sản phẩm theo màu

h. Tìm kiếm sản phẩm theo tên

i. Chọn các sản phẩm và thanh toán

Cho phép chọn các sản phẩm và bỏ vào giỏ hàng và sau đó có thể thanh toán. Khi thanh toán hóa đơn sẽ được lưu lại và khách hàng sẽ nhận được một email xác nhận đặt hàng

j. Quản lý giỏ hàng

k. Quản lý nhà cung cấp

l. Thống kê top 5 khách hàng mua nhiều nhất

m. Thống kê top 5 nhân viên bán hàng xuất sắc nhất

n. Thống kê top 10 sản phẩm bán chạy nhất

o. Xuất tất cả hóa đơn, lọc hóa đơn theo ngày, in hóa đơn ra file Excel

p. Thống kê doanh thu theo tháng

q. Thống kê doanh thu theo thứ trong tuần

r. Xem các sản phẩm cửa cửa hàng

 

Code web ban hang nen tang Java JSP Servlet trong moi truong phan mem Eclipse - Code web bán hàng nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm Eclipse

Code web ban hang nen tang Java JSP Servlet trong moi truong phan mem Eclipse 2 副本 - Code web bán hàng nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm Eclipse

Code web ban hang nen tang Java JSP Servlet trong moi truong phan mem Eclipse 3 - Code web bán hàng nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm Eclipse

Code web ban hang nen tang Java JSP Servlet trong moi truong phan mem Eclipse 4 - Code web bán hàng nền tảng Java JSP Servlet trong môi trường phần mềm Eclipse

Download Category ,
Product Version
File Type JAVA
File Size 103 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes
 • Up to 7 downloads per day
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Unlimited Use on Websites
 • Do not apply to paid digital products

Release Information

 • Released
  :

  January 5, 2023

 • Last Updated
  :

  January 5, 2023

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA

 • File Size
  :

  103 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)