Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code website ban hang Asp.Net MVC5 dep mat 2 副本 - Code website bán hàng Asp.Net MVC5 đẹp mắt

Code website bán hàng Asp.Net MVC5 đẹp mắt

by Đạt Côngin , on July 8, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Code website bán hàng Asp.Net MVC5 đẹp mắt

 

Code website ban hang Asp.Net MVC5 dep mat 副本 - Code website bán hàng Asp.Net MVC5 đẹp mắt

 

Code website ban hang Asp.Net MVC5 dep mat 2 副本 - Code website bán hàng Asp.Net MVC5 đẹp mắt

 

Hướng dẫn:

 1. Tải về và Giải nén 

 2. Kết nối cơ sở dữ liệu

 • Mở thư mục database Copy 2 file vào thư mục data của SQL SERVER PATH: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA
 • Mở sql server attach db
 • Xong
 1. Mở project với Visual Studio file ictshop.sln
 • Vào file Web.config
 1. Config lại kết nối từ Visual Studio đến SQL Server
 • Tại thẻ thay đổi tên server , tài khoản , mật khẩu kết nối đến sql server data source là server name

Lưu lại. build lại ứng dụng . Và run

Đăng nhập :

Phân quyền quản trị và khách hàng

Bấm mua hàng : giỏ hàng sẽ cập nhật sản phẩm đã chọn. Có thể chỉnh sửa giỏ hàng > Chức năng đặt hàng chưa thực hiện xong :)).

Kích vào hình ảnh để xem chi tiết sản phẩm

Đăng nhập tài khoản admin để thêm sửa xóa sản phẩm và các danh mục khác.

Download Category ,
Product Version
File Type CS, SQL, CSS, RESX, . .
File Size 62 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes

Release Information

 • Released
  :

  July 8, 2022

 • Last Updated
  :

  July 8, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  CS, SQL, CSS, RESX, . .

 • File Size
  :

  62 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)