Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code website ban linh kien dien tu xay dung PHP va he quan tri co so du lieu MySQL 2 - Code website bán linh kiện điện tử xây dựng PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Code website bán linh kiện điện tử xây dựng PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

by Cường Sevenin , on December 22, 2023

Choose Your Desired Option(s)

Code website bán linh kiện điện tử xây dựng PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

source code web này được xây dựng để tạo một nền tảng thương mại điện tử chuyên về việc bán các linh kiện điện tử. Sử dụng các công nghệ sau:

– Visual Code: Được sử dụng làm môi trường phát triển để viết mã nguồn.
– MySQL: Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin sản phẩm, người dùng, và các thông tin liên quan.
– PDO statement: Được sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL.
– PHP Mailer: Được tích hợp để gửi email tới địa chỉ của khách hàng khi cần thiết.

Ứng dụng có các chức năng chính sau:

1. **Tạo và Đăng nhập Tài khoản Người dùng:** Cho phép người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào tài khoản đã có.

2. **Lướt xem Danh sách Sản phẩm:** Người dùng có thể xem qua danh sách các linh kiện điện tử có sẵn để mua.

3. **Thêm vào Giỏ hàng và Thanh toán:** Cho phép người dùng thêm các sản phẩm mong muốn vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán khi đã chọn xong.

4. **Quản lý Danh sách Sản phẩm:** Chức năng quản trị để thêm, sửa, xóa các linh kiện điện tử từ cơ sở dữ liệu.

5. **Quản lý Tài khoản Nhân viên và Người dùng:** Quản trị viên có quyền quản lý cả tài khoản của nhân viên và người dùng thông qua giao diện quản trị.

6. **Gửi Email tới Khách hàng:** Hệ thống có khả năng gửi email tới địa chỉ email của khách hàng để thông báo về đơn hàng, cập nhật sản phẩm mới, hoặc các thông tin khuyến mãi khác.

Thông qua các tính năng này, ứng dụng nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và linh hoạt cho người dùng, cũng như cung cấp công cụ quản lý hiệu quả cho người quản trị website.

 

Code website ban linh kien dien tu xay dung PHP va he quan tri co so du lieu MySQL - Code website bán linh kiện điện tử xây dựng PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Download Category ,
Product Version
File Type PHP, JS, CSS, SQL, . . .
File Size 1.43 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  December 22, 2023

 • Last Updated
  :

  December 22, 2023

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, CSS, SQL, . . .

 • File Size
  :

  1.43 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)