Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code website dat ve xem phim Movie Booking bang ReactJS 2 1 - Code website đặt vé xem phim Movie Booking bằng ReactJS

Code website đặt vé xem phim Movie Booking bằng ReactJS

by Châu Khải Phátin , on July 9, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Code website đặt vé xem phim Movie Booking bằng ReactJS

Chức năng:

 • Lọc để tìm kiếm phim và vé tốt hơn, bình luận trên trang chi tiết phim
 • Đăng nhập, đăng ký và đặt vé
 • Tính năng quản trị: người dùng CRUD, phim
 • Điện thoại di động và máy tính để bàn đáp ứng
 • Triển khai Ứng dụng web tiến bộ với Tạo ứng dụng React

Công nghệ:

React Hooks, Material-UI, Redux, Redux-thunk, Axios, Bootstrap 4 (Css)

Tên người dùng: Admintest, mật khẩu: admin

 

Code website dat ve xem phim Movie Booking bang ReactJS - Code website đặt vé xem phim Movie Booking bằng ReactJS

Home

Code website dat ve xem phim Movie Booking bang ReactJS 3 - Code website đặt vé xem phim Movie Booking bằng ReactJS

Đăng nhập

Download Category ,
Product Version
File Type JS, JSON
File Size 6.99 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes

Release Information

 • Released
  :

  July 9, 2022

 • Last Updated
  :

  July 9, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JS, JSON

 • File Size
  :

  6.99 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)