Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic 4 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

by Luân Phạmin on March 18, 2021

Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic 3 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic 4 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic 6 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic 7 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic 8 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic 9 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic 11 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

 

Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic

Hướng dẫn cài đặt:

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

       

– Trường hợp máy tính nếu có sẵn sql thì việc cài đặt chỉ cần thực hiện theo các thao tác dưới đây. Nếu máy tính không có sql thì phải cài hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql vào máy rồi mới thực hiện theo các thao tác bên dưới.

– Chạy file QUANLYKHACHSAN.exe trong thư mục “QUANLYKHACHSAN”. Màn hình xuất hiện như hình bên dưới:

code quan ly khach san - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

Click “Next” để tiếp tục, xuất hiện màn hình sau:

code quan ly khach san 2 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

code quan ly khach san 3 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

 

code quan ly khach san 4 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

code quan ly khach san 5 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

code quan ly khach san 6 - Full Source code chương trình quản lý khách sạn bằng Visual Basic + báo cáo

Download Category
Product Version
File Type SLN, CS, RESX, CSPROJ, XSC, XSD, USER, RESX, JPEG, . . .
File Size 34.6 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  March 18, 2021

 • Last Updated
  :

  March 18, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  SLN, CS, RESX, CSPROJ, XSC, XSD, USER, RESX, JPEG, . . .

 • File Size
  :

  34.6 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)