Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Mã nguồn PHP thuần website nghe nhạc trực tuyến - Full source code PHP thuần website nghe nhạc trực tuyến + SQL

Full source code PHP thuần website nghe nhạc trực tuyến + SQL

by Phúc Doremonin on July 13, 2021

Choose Your Desired Option(s)

Mã nguồn PHP thuần website nghe nhạc trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng source code :

 • Ngôn ngữ sử dụng: PHP 5.6 + Smarty Templates

Tính năng

Code đầy đủ các tính năng như bảng xếp hạng bài hát, đăng ký , đăng nhập, danh sách ca sĩ, quản lý album, quản lý bài hát, sủa album, sủa ảnh đại diện, sủa tên thành viên, xóa album, xóa bài hát, vvv

Hướng dẫn cài đặt:

 • Vào thư mục “public/database” để lấy database của source code và import lên phpmyadmin
 • Vào thư mục “models/config.php” để chỉnh lại cấu hình
 • Nếu lỗi css js thì bạn hãy vào thư mục “smarty/templates/head.tpl” chỉnh lại đường dẫn base

Mã nguồn PHP thuần website nghe nhạc trực tuyến - Full source code PHP thuần website nghe nhạc trực tuyến + SQL

 

Mã nguồn PHP thuần website nghe nhạc trực tuyến

 

Bản xếp hạng bài hát và bài hát mới - Full source code PHP thuần website nghe nhạc trực tuyến + SQL

 

Bản xếp hạng bài hát và bài hát mới

 

Trình Nghe nhạc online - Full source code PHP thuần website nghe nhạc trực tuyến + SQL

 

Trình Nghe nhạc online

Download Category
Product Version
File Type PHP, JS, CSS, SQL, HTML, . . .
File Size 262 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes

Release Information

 • Released
  :

  July 13, 2021

 • Last Updated
  :

  July 13, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, CSS, SQL, HTML, . . .

 • File Size
  :

  262 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)