Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
home 副本 - Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

by Bánh Bèoin , on May 7, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

Các bước cài đặt:

 1. Mở xampp, apache, MySQL
 2. Bỏ folder project vào xampp htdocs
 3. Tạo mới database tên web2 trong phpmyadmin, rồi import file web2.sql vào
 4. Chạy trang web từ localhost của xampp và tận hưởng

Tài khoản admin

user: Admin

pass: 123

Nếu có lỗi lấy dữ liệu, có thể do cài đặt kết nối database gặp bị sai, bạn vào BackEnd/ConnectionDB/DB_driver.php chỉnh lại $host, $DbName, $user, $pass cho đúng với cài đặt phpmyadmin của máy bạn.

home 副本 - Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

 

home

 

Ma nguon web ban dien thoai bang php mysql - Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

 

Đăng nhập

Ma nguon web ban dien thoai bang php mysql 2 副本 - Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

Admin

Ma nguon web ban dien thoai bang php mysql 3 副本 - Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

 

Chi tiết sản phẩm

 

Ma nguon web ban dien thoai bang php mysql 4 - Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

 

Thêm sản phẩm

 

Chinh sua san pham - Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

 

Chỉnh sửa sản phẩm

 

nhap thong tin thanh toan 副本 - Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

 

nhập thông tin thanh toán

 

gio hang 副本 - Mã nguồn web bán điện thoại bằng php, mysql

 

giỏ hàng

 
Download Category ,
Product Version
File Type PHP, JS, CSS, SQL
File Size 2 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  May 7, 2024

 • Last Updated
  :

  May 7, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, CSS, SQL

 • File Size
  :

  2 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)