Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
shop 副本 - Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

by cobala45234in , on November 15, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

Công nghệ:

 • PHP
 • MySQL
 • HTML/CSS, Javascript
 • Bootstrap

shop 副本 - Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

shop2 副本 - Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

Hướng dẫn:

 • Với tài khoản quản trị viên, sẽ truy cập vào trang quản lí thông tin sản phẩm (admin.php) :
  Thông tin tài khoản :
  + Tên đăng nhập : admin
  + Mật khẩu : 244466666
 • Với tài khoản khách hàng, sẽ truy cập vào trang chủ của trang web Phước An Shop (home.php) :
  Thông tin tài khoản :
  + Tên đăng nhập : TK001
  + Mật khẩu : 123456
 • Nếu khách hàng chưa có tài khoản, chọn Đăng ký ngay để chuyển sang trang đăng ký tài khoản (register.php)

dang ky - Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

 

2 Đăng nhập thành công với vai trò quản trị viên, sẽ thực hiện được các chức năng quản lý đối với sản phẩm giày của cửa hàng :

+ Thêm sản phẩm mới (addproduct.php)

+ Cập nhật thông tin sản phẩm (editproduct.php)

+ Xem chi tiết sản phẩm (detailproduct.php)

+ Xoá sản phẩm khỏi cửa hàng (deleteproduct.php)

+ Tìm kiếm sản phẩm (searchproduct.php)

 

 

quan ly san pham - Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

 

quản lý sản phẩm

 

Cap nhat san pham - Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

 

Cập nhật sản phẩm

 

3 Đăng nhập thành công với vai trò khách hàng, sẽ được truy cập vào trang chủ của cửa hàng (home.php)

+ Xem chi tiết sản phẩm

+ Tìm kiếm sản phẩm

 

shop3 - Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

shop4 - Mã nguồn website shop bán giày thể thao bằng PHP + database + báo cáo

Download Category ,
Product Version
File Type PHP, SQL
File Size 32.8 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes
 • Up to 7 downloads per day
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Unlimited Use on Websites
 • Do not apply to paid digital products

Release Information

 • Released
  :

  November 15, 2022

 • Last Updated
  :

  November 15, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, SQL

 • File Size
  :

  32.8 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)