Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Mã nguồn website shop bán quần áo đẹp cực chất bằng PHP - Mã nguồn xây dựng website shop bán quần áo đẹp cực chất bằng PHP

Mã nguồn xây dựng website shop bán quần áo đẹp cực chất bằng PHP

by Tuan Nobita in on November 20, 2019

Mã nguồn xây dựng website shop bán quần áo đẹp cực chất bằng PHP

giao diện gồm nhiều màu sắc:  hồng , cam , đen , xanh lá , xanh đậm , đỏ

để thay đổi giao diện vào  trang quản trị thay đổi giao diện “Cụm chức năng -> Đổi giao diện”

Cài đặt : vào file ‘ketnoi.php‘ để sửa thông tin host (các bạn nhớ điền lại tên đường dẫn tại biến $base_url )

Trang quản trị là http://tensite/quanly ( user:’admin’,pass:’admin’ )

Nhầm bảo mật website thay đổi đường dẫn trang quản trị (thay đổi tên thư mục ‘quanly’)

Trong phần quản trị  lưu ý thêm cái chỗ tạo menu liên kết đến bài viết , cái liên kết đó có dạng là “?thamso=xuat_mot_tin&id=gia_tri_id”, cái đường link đó các bạn có thể vào menu “Quản lý->Quản lý dữ liệu->Bài viết” để lấy link và sửa dữ liệu

Mã nguồn website shop bán quần áo đẹp cực chất bằng PHP 副本 1 - Mã nguồn xây dựng website shop bán quần áo đẹp cực chất bằng PHP

 

Mã nguồn website shop bán quần áo đẹp cực chất bằng PHP

Từ khóa: thiết kế, xây dựng website shop bán quần áo php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Category
Product Version
File Type PHP, CSS, JS, SQL
File Size 12.3 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  November 20, 2019

 • Last Updated
  :

  November 20, 2019

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, CSS, JS, SQL

 • File Size
  :

  12.3 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)