Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Một số hình được vẽ bằng chương trình có sử dụng những chức năng thay đổi màu sắc nét vẽ. - Source code C# đồ án công cụ Paint vẽ đường thẳng, hình chữ nhật, hình elipse, hình tròn + Báo cáo

Source code C# đồ án công cụ Paint vẽ đường thẳng, hình chữ nhật, hình elipse, hình tròn + Báo cáo

by NGuyễn Chí in on January 2, 2021

Source code C# đồ án công cụ Paint vẽ đường thẳng, hình chữ nhật, hình elipse, hình tròn + Báo cáo

Source code cung cấp những chức năng vẽ cơ bản( đường thẳng, hình chữ nhật, hình elipse, hình tròn, …) với  khả năng thay đổi màu sắc, nét vẽ khác nhau cũng như những tương tác (chọn, di chuyển, gộp nhóm, xóa, …) với các hình đã được vẽ.

Có thể chọn màu sắc hình vẽ kiểu nét vẽ kiểu vẽ ở góc phía trái bên dưới. - Source code C# đồ án công cụ Paint vẽ đường thẳng, hình chữ nhật, hình elipse, hình tròn + Báo cáo

 

Có thể chọn màu sắc hình vẽ, kiểu nét vẽ, kiểu vẽ ở góc phía trái bên dưới.

Các chức năng hiện có của source code:

 • Các hình có thể vẽ: đường thẳng, elipse, hình tròn, hình chữ nhật, đã giác, đường cung, đường cong.
 • Thay đổi các thuộc tính: màu sắc Pen và Brush, kiểu vẽ của Pen.
 • Chọn và di chuyển hình( Có thể chọn nhiều bằng cách giữ Ctrl).
 • Zoom in và Zoom out hình.
 • Xóa hình.
 • Nhóm và tách nhóm hình.

Làm mượt đường vẽ và giảm giật khi vẽ nhiều hình

Một số hình được vẽ bằng chương trình có sử dụng những chức năng thay đổi màu sắc nét vẽ. - Source code C# đồ án công cụ Paint vẽ đường thẳng, hình chữ nhật, hình elipse, hình tròn + Báo cáo

 

Một số hình được vẽ bằng chương trình có sử dụng những chức năng thay đổi màu sắc, nét vẽ.

Source code C đồ án công cụ Paint vẽ đường thẳng hình chữ nhật hình elipse hình tròn Báo cáo 1 - Source code C# đồ án công cụ Paint vẽ đường thẳng, hình chữ nhật, hình elipse, hình tròn + Báo cáo

Download Category
Product Version
File Type CS, RESX, SLN, DOCX
File Size 1.96 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 2, 2021

 • Last Updated
  :

  January 2, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  CS, RESX, SLN, DOCX

 • File Size
  :

  1.96 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)