Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code c đồ án game đào vàng báo cáo - Source code c# đồ án game đào vàng + báo cáo

Source code c# đồ án game đào vàng + báo cáo

by NGuyễn Chí in on January 2, 2021

Source code c# đồ án game đào vàng + báo cáo

 • Gameplay đơn giản: trong 60s, bạn phải làm sao đào được nhiều vàng hơn đối thủ của mình để giành chiến thắng.
 • Mỗi phòng chơi có 2 người chơi thi đấu với nhau.

Source code c đồ án game đào vàng báo cáo - Source code c# đồ án game đào vàng + báo cáo

Source code  game đào vàng bằng c# đồ án + báo cáo

Nếu 1 trong 2 người thoát ra, người còn lại sẽ chờ player khác connect vào phòng.

55 - Source code c# đồ án game đào vàng + báo cáo

 

Hình bên phải là khi đang chơi có 1 người thoát.

Cách chơi game

 • Một: khởi động server lên, click Start.
 • Hai: Khởi động 2 Client lên.
 • Click connect, rồi click sẵn sàng.
 • Chủ phòng Click bắt đầu để chơi.
 • Click nút Đào để đào vàng

cach choi game - Source code c# đồ án game đào vàng + báo cáo

12 - Source code c# đồ án game đào vàng + báo cáo

4 - Source code c# đồ án game đào vàng + báo cáo

Download Category
Product Version
File Type CS, RESX, DOCX, SLN, PPTX, . . .
File Size 10.5 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 2, 2021

 • Last Updated
  :

  January 2, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  CS, RESX, DOCX, SLN, PPTX, . . .

 • File Size
  :

  10.5 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)