Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Thong ke danh muc hang hoa 副本 - Source code C# Quản lí bán sàn gỗ sử dụng Công nghệ .NET Framework 4.8 và SQL Server

Source code C# Quản lí bán sàn gỗ sử dụng Công nghệ .NET Framework 4.8 và SQL Server

by Hậu Hoàngin , on January 15, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Source code C# Quản lí bán sàn gỗ sử dụng Công nghệ .NET Framework 4.8 và SQL Server

Tích hợp Sản phẩm Quản lý Bán Sàn Gỗ: Đồ Án Đánh Giá Kiến Thức Môn Học

Ứng dụng quản lý bán sàn gỗ là dự án lớn được xây dựng nhằm đánh giá quá trình học tập trong môn học. Sử dụng công nghệ .NET Framework 4.8 và cơ sở dữ liệu SQL Server 2019 của Microsoft, phần mềm này đảm bảo hiệu suất và tính ổn định cao.

Các chức năng chính của phần mềm bao gồm:

 1. Thống kê danh mục hàng hoá.
 2. Lập hoá đơn bán và hoá đơn nhập.
 3. Quản lí nhân viên.
 4. Quản lí khách hàng.
 5. Quản lí nhà cung cấp.
 6. Quản lí công việc.
 7. Lập các báo cáo.

Hệ điều hành được hỗ trợ bao gồm: Windows 7/8.1/10/11, đảm bảo sự linh hoạt và tương thích trên nhiều phiên bản hệ điều hành Windows.

Đây là một ứng dụng toàn diện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý trong lĩnh vực kinh doanh sàn gỗ, từ quản lý hàng tồn kho đến giao dịch bán hàng và quản lý nhân sự. Phần mềm này không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là một bảo đảm cho sự thành công trong việc hoàn thành môn học.

 

Thống kê danh mục hàng hoá

Thong ke danh muc hang hoa 副本 - Source code C# Quản lí bán sàn gỗ sử dụng Công nghệ .NET Framework 4.8 và SQL Server

 

Lập hoá đơn bán

 

Lap hoa don ban 副本 - Source code C# Quản lí bán sàn gỗ sử dụng Công nghệ .NET Framework 4.8 và SQL Server

 

Lập hoá đơn nhập

Lap hoa don nhap 副本 - Source code C# Quản lí bán sàn gỗ sử dụng Công nghệ .NET Framework 4.8 và SQL Server

 

Quản lí nhân viên

 

Quan li nhan vien 副本 - Source code C# Quản lí bán sàn gỗ sử dụng Công nghệ .NET Framework 4.8 và SQL Server

 

Quản lí khách hàng

 

Quan li khach hang 副本 - Source code C# Quản lí bán sàn gỗ sử dụng Công nghệ .NET Framework 4.8 và SQL Server

 

Quản lí nhà cung cấp

 

Quan li nha cung cap 副本 - Source code C# Quản lí bán sàn gỗ sử dụng Công nghệ .NET Framework 4.8 và SQL Server

Download Category ,
Product Version
File Type CS, RESX, . . .
File Size 6.8 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 15, 2024

 • Last Updated
  :

  January 15, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  CS, RESX, . . .

 • File Size
  :

  6.8 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)