Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói công nghệ AI giống như FPT bằng PHP 2 - Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói (công nghệ AI) giống như FPT bằng PHP

Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói (công nghệ AI) giống như FPT bằng PHP

by Nguyễn Đức Quangin on October 8, 2021

Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói (công nghệ AI) giống như FPT bằng PHP

Với source code này bạn có thể  bạn có thể biến bất kỳ văn bản nào thành giọng nói thực tế, cho phép bạn tạo nhiều nội dung đa phương tiện như sách nói, báo nói, podcast, nội dung thoại, cũng như các ứng dụng nói, cũng như tạo các danh mục sản phẩm hỗ trợ giọng nói hoàn toàn mới

 Source code sử dụng công nghệ học sâu tiên tiến từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu như Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform và IBM Cloud để tổng hợp giọng nói tự nhiên của con người. Với hơn 630 giọng nói thực tế khác nhau bằng hơn 70 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt, bạn có thể tạo các ứng dụng hỗ trợ giọng nói hoạt động ở các quốc gia khác nhau.

Hình ảnh demo

 

Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói công nghệ AI giống như FPT bằng PHP 2 - Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói (công nghệ AI) giống như FPT bằng PHP

Nhập văn bản chọn giọng nữ miền Nam Tiếng Việt

 

Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói công nghệ AI giống như FPT bằng PHP 3 - Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói (công nghệ AI) giống như FPT bằng PHP

 

Nhập văn bản chọn giọng nam miền Bắc Tiếng Việt

 

Nghe giọng nói - Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói (công nghệ AI) giống như FPT bằng PHP

 

Nghe giọng nói

 

Danh sách giọng đọc Tiếng Việt - Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói (công nghệ AI) giống như FPT bằng PHP

 

Danh sách các giọng đọc Tiếng Việt

 

Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn 2 - Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói (công nghệ AI) giống như FPT bằng PHP

 

Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn với hơn 70 ngôn ngữ

 

Giongj Nam Hoa Kỳ 2 - Source code chuyển đổi văn bản thành giọng nói (công nghệ AI) giống như FPT bằng PHP

Giong Nam Hoa Kỳ 

Download Category
Product Version
File Type PHP, CSS, JS, HTML ,TXT, JSON, . . .
File Size 84.8 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  October 8, 2021

 • Last Updated
  :

  October 8, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, CSS, JS, HTML ,TXT, JSON, . . .

 • File Size
  :

  84.8 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)