Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code đồ án ứng dụng định vị GPS theo dõi nền tảng Android Báo Cáo - Source code đồ án ứng dụng định vị GPS theo dõi nền tảng Android + Báo Cáo

Source code đồ án ứng dụng định vị GPS theo dõi nền tảng Android + Báo Cáo

by Lê Đức Liêmin on March 20, 2021

Source code đồ án ứng dụng định vị GPS theo dõi nền tảng Android + Báo Cáo

Với source code này có chức năng theo dõi vị trí và thời gian của người mà họ muốn giám sát và tìm kiếm.

Ví dụ: Một người cha muốn theo dõi còn mình xem vào thời gian nào thì con mình đang ở đâu, từ đó có thể nắm bắt được sơ lược về hoạt động, sinh hoạt, cũng như việc quản lí được chặt chẽ hơn.

Source code đồ án ứng dụng định vị GPS theo dõi nền tảng Android Báo Cáo - Source code đồ án ứng dụng định vị GPS theo dõi nền tảng Android + Báo Cáo

Maps sẽ hiển thị trực quan vị trí của các đối tượng mà người
dùng cần theo dõi.

gps - Source code đồ án ứng dụng định vị GPS theo dõi nền tảng Android + Báo Cáo

Xem thông tin chi tiết về đối tượng: tên đối tượng, vị trí, thời
gian bằng cách chọn mark. Mỗi marker trên bản đồ sẽ hiển thị
1 thông tin khác nhau.

Tính năng chính

Ứng dụng có những tính năng sau:
– Người theo dõi:
 Đăng kí tài khoản với Server.

Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng kí chọn user con cần theo dõi và hiển thị trực quan các vị trí của các user con được ghi lại trên google map. Việc hiển thị được chia thành:
o Hiển thị vị trí và thời gian mà tracker chưa xem gần nhất.
o Hiển thị vị trí tùy vào thời gian (ngày, tháng, năm) mà tracker cần xem.
– Người bị theo dõi:
 Đăng nhập bằng tài khoản của tracker.
 Tạo các user con của user tracker đã đăng kí và tiến hành cài đặt thời gian và khoảng cách để lưu lại vị trí sau đó gửi dữ liệu lên Server nếu có Internet.

Yêu cầu
– Smart Phone chạy Android OS.
– Tracked phải có GPS.
– Cần có Internet để gửi và nhận dữ liệu.
– App trên tracked phải chạy ngầm.
– App trên tracker có thể cấu hình cho phép chạy ngầm hoặc không.

Download Category
Product Version
File Type JAVA, XML, STORE, HTML, PPTX, PDF, . . .
File Size 17.7 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  March 20, 2021

 • Last Updated
  :

  March 20, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA, XML, STORE, HTML, PPTX, PDF, . . .

 • File Size
  :

  17.7 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)