Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
t món - Source code đồ án ứng dụng Quản lý đặt bàn trong Nhà hàng + báo cáo

Source code đồ án ứng dụng Quản lý đặt bàn trong Nhà hàng + báo cáo

by Hồ Hoàng Anh Đức in , on March 22, 2021

Source code đồán ứng dụng Quản lý đặt bàn trong Nhà hàng + báo cáo

Ứng dụng viết trên nền tảng Java và được chạy trên các thiết bị Android

71 - Source code đồ án ứng dụng Quản lý đặt bàn trong Nhà hàng + báo cáo

  CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Nhân viên sẽ sử dụng một smartphone chạy Android có cài đặt ứng dụng trên đó . Khách hàng sẽ chọn bàn, chọn món trên Menu, sau đó nhân viên sẽ nhập thông tin vào ứng dụng. Thông tin sẽ được gửi đến máy quản lý và thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

 

 • Khi khách hàng ra về thanh toán, hóa đơn và thông tin từ máy quản lý sẽ được gửi đến máy điện thoại của nhân viên và hoàn thành quá trình thanh toán cho khách hàng.

666 - Source code đồ án ứng dụng Quản lý đặt bàn trong Nhà hàng + báo cáo

 

ỨNG DỤNG gồm 3 chức năng chính gồm một quy trình khép kín từ khi khách hàng vào nhà hàng dùng bữa đến khi tính tiến

t món - Source code đồ án ứng dụng Quản lý đặt bàn trong Nhà hàng + báo cáo

Đặt món

Đặt món

 • Khách chọn món ăn từ menu
 • Nhân viên nhập vào số bàn
 • Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ thì phần mềm sẽ thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra

Sửa món - Source code đồ án ứng dụng Quản lý đặt bàn trong Nhà hàng + báo cáo

Sửa món

Sửa món

 • Nếu khách hàng yêu cầu thêm món thì Nhân viên sẽ dùng chức năng này để bổ sung thêm món ăn

Tính tiền - Source code đồ án ứng dụng Quản lý đặt bàn trong Nhà hàng + báo cáo

Tính tiền

Tính tiền

 • Sau bữa ăn, phần mềm sẽ tính tiền tự động và thông báo tổng tiền các món đã dùng cần thanh toán
Download Category ,
Product Version
File Type JAVA, DOCX. PPTX, SQL, ZIP, XML, PNG, . . .
File Size 4.69 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  March 22, 2021

 • Last Updated
  :

  March 22, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA, DOCX. PPTX, SQL, ZIP, XML, PNG, . . .

 • File Size
  :

  4.69 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)