Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Giao diện trang sách mới là trang mà nhân viên mới nhập sách về cửa hàng tại đây bạn có thế cập nhật các loại sách mới nhất - Source code đồ án xây dựng website bán sách online bằng ASP.NET + Báo Cáo

Source code đồ án xây dựng website bán sách online bằng ASP.NET + Báo Cáo

by Lê Đức Liêm in on March 21, 2021

Source code đồ án xây dựng website bán sách online bằng ASP.NET + Báo Cáo

Giao diện trang chủ

Giao diện chương trình chính hiển thị menu danh mục sản phẩm, menu ngang, menu trái, slideshow ảnh, sản phẩm mới nhất,logo các thương hiệu sản phẩm, giỏ hàng của khách hàng, link đăng nhập, đăng ký. Từ trang chủ người dùng tiếp tục thực hiện tất cả các chức năng của hệ thống

Giao diện trang chủ 1 - Source code đồ án xây dựng website bán sách online bằng ASP.NET + Báo Cáo

 

Giao diện trang chủ

Trang thanh toán

Dữ liệu đầu vào: Họ tên, địa chỉ, quận/ huyện, tỉnh thành phố, quốc gia, số điện thoại của người đặt hàng

– Dữ liệu đầu ra: Trạng thái thanh toán có thành công hay không

Giao diện trang thanh toán - Source code đồ án xây dựng website bán sách online bằng ASP.NET + Báo Cáo

Giao diện trang thanh toán

Trang chi tiết sản phẩm

Giao diện from chi tiết sản phẩm hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm được khách hàng lựa chọn.

– Đưa ra thông tin chi tiết về sản phẩm khách hàng mua.

Giao diện trang chi tiết sản phẩm - Source code đồ án xây dựng website bán sách online bằng ASP.NET + Báo Cáo

Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Trang đăng ký tài khoản

– Giao diện đăng nhập giúp người dùng đăng nhập vào hệ thống.

– Dữ liệu đầu vào: Tên đầy đủ, địa chỉ, quận huyện, tỉnh, thành phố, quốc gia, số điện thoại, Email

– Dữ liệu đầu ra: Thông tin đăng nhập thành công hay không

Giao diện trang đăng ký tài khoản - Source code đồ án xây dựng website bán sách online bằng ASP.NET + Báo Cáo

Giao diện trang đăng ký tài khoản

Giao diện trang sách mới

Giao diện trang sách mới là trang mà nhân viên mới nhập sách về cửa hàng, tại đây bạn có thế cập nhật các loại sách mới nhất

Giao diện trang sách mới là trang mà nhân viên mới nhập sách về cửa hàng tại đây bạn có thế cập nhật các loại sách mới nhất - Source code đồ án xây dựng website bán sách online bằng ASP.NET + Báo Cáo

Giao diện trang sách mới

Giao diện trang quản trị

Giao diện trang quản trị giúp người quản trị quản lý hệ thống trong cửa hàng. Tại đây người quản lý có thể cập nhập hàng, sản phẩm, nhà cung cấp, lĩnh vực…quản lý tài khoản hay đổi mật khẩu. Thống kê sản phẩm, hóa đơn, doanh thu

Download Category
Product Version
File Type ASPX, CS, PDF, DOCX, JPEG, CSS , PNG, GIF . . .
File Size 24.4 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  March 21, 2021

 • Last Updated
  :

  March 21, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  ASPX, CS, PDF, DOCX, JPEG, CSS , PNG, GIF . . .

 • File Size
  :

  24.4 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)