Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Quan ly beacon 2 副本 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

by Ngô Tônin , , on May 21, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Hệ thống dẫn đường trong nhà dựa trên công nghệ bluetooth năng lượng thấp

Đối tác cần triển khai ứng dụng tại một tòa nhà, admin cần cài đặt các tài nguyên để hệ thống hoạt động.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản Admin

Dang nhap vao he thong voi tai khoan Admin - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Bước 2: Chọn tầng muốn chỉnh sửa

Chon tang muon chinh sua - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

**Bước 3: **Hiển thị bản đồ của tầng đã chọn, sau đó chọn thanh bên để hiển thị các chức năng quản lý.

 • Quản lý điểm ảo

 • Quản lý đường đi

 • Quản lý beacon

Quan ly beacon - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Quan ly beacon 2 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

**Bước 4: **Thêm sửa xóa điểm ảo

Thêm điểm ảo: Cần nhập tọa độ X,Y muốn thêm cho điểm đó.

Sửa điểm ảo: Nhập lại tọa độ X, Y của điểm ảo cần cập nhật.

Xóa điểm ảo: Chọn điểm ảo muốn xóa và xác nhận.

Quan ly beacon 2 副本 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS Xoa diem ao - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Xoa diem ao 2 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Xoa diem ao 3 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Bước 5: Thêm sửa xóa cung

Thêm cung: Cần nhập Id điểm đầu và điểm cuối.

Sửa cung: Nhập lại Id điểm đầu và điểm cuối cần cập nhật.

Xóa cung: Chọn cung muốn xóa và xác nhận.

 

Them sua xoa cung 2 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Them sua xoa cung 3 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

 

**Bước 6: **Thêm sửa xóa beacon

Thêm beacon: Cần nhập tọa độ X,Y, địa chỉ MAC, giá trị RSSI tại 1m.

Sửa beacon: Nhập lại tọa độ X,Y, địa chỉ MAC, giá trị RSSI tại 1m của beacon cần cập nhật.

Xóa beacon: Chọn beacon muốn xóa và xác nhận.

Them sua xoa beacon - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Them sua xoa beacon 2 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Them sua xoa beacon 3 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

2.Kịch bản hướng dẫn sử dụng 2

Người dùng sau khi mở ứng dụng, bấm chọn “Bắt đầu sử dụng” hệ thống sẽ trả về cho người dùng bản đồ định vị vị trí mà họ đang đứng.

Kich ban huong dan su dung - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Kich ban huong dan su dung 2 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Người dùng có thể tìm vị trí cần đến bằng cách nhập vào thanh tìm kiếm của ứng dụng. Khi nhập hệ thống sẽ tự động gợi ý địa điểm, nếu chọn địa điểm được gợi ý, hệ thống hiển thị điểm đã chọn trên bản đồ.

Nguoi dung - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Nguoi dung 2 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Nếu địa điểm đó đúng bạn có thể nhấn chọn nút “Đường đi” để được chỉ đường. Hệ thống sẽ hiển thị đường đi cho bạn, chỉ cần đi theo hướng dẫn, khi tới được địa điểm đích bảng thông báo hoàn tất chỉ đường sẽ được hiển thị lên.

Neu dia diem - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Neu dia diem 2 - Source code Hệ thống định vị trong nhà nền tảng Andoird & IOS

Download Category , ,
Product Version
File Type ZIP
File Size 157 KB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  May 21, 2024

 • Last Updated
  :

  May 21, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  ZIP

 • File Size
  :

  157 KB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)