Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code hóa đơn tiền điện nước VISUAL BASIC .NET VB.NET - Source code hóa đơn tiền điện nước VISUAL BASIC .NET (VB.NET)

Source code hóa đơn tiền điện nước VISUAL BASIC .NET (VB.NET)

by Triệu Yếnin on May 4, 2020

Choose Your Desired Option(s)

Source code hóa đơn tiền điện nước VISUAL BASIC .NET (VB.NET)

Source code hóa đơn tiền điện nước VISUAL BASIC .NET (VB.NET) là một hệ thống tự động nhằm mục đích giảm thiểu quá trình thanh toán hóa đơn nước . Nó cũng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu nước phức tạp và công việc hàng ngày. Đây là một hệ thống dễ sử dụng và các chức năng có thể dễ dàng học được. Hệ thống này cho phép người dùng truy cập thông tin của khách hàng . Điều này cũng có thể tạo hóa đơn và quản lý các khoản thanh toán . Để biết thêm về hệ thống, xem các tính năng dưới đây.

Source code hóa đơn tiền điện nước VISUAL BASIC .NET VB.NET - Source code hóa đơn tiền điện nước VISUAL BASIC .NET (VB.NET)

 

Source code hóa đơn tiền điện nước VISUAL BASIC .NET (VB.NET)

Đây là những tính năng sau của Source code hóa đơn tiền điện nước VISUAL BASIC .NET (VB.NET)

 • Tạo hóa đơn
 • Lịch sử hóa đơn
 • Quản lý thanh toán
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Cài đặt
 • Báo cáo hóa đơn
 • Báo cáo thanh toán
 • Báo cáo thuế
 • Quản lý tài khoản
 • Đăng nhập và đăng xuất

Truy cập Source code VB.NET hóa đơn tiền điện nước bằng tài khoản quản trị viên:

Tên người dùng: admin
Mật khẩu: admin

Yêu cầu:

Tải xuống và cài đặt như sau:

Microsoft Office
Microsoft Visual Studio 2015

 

 

 

 

 

 

 

Download Category
Product Version
File Type VB, RESX, SLN, . . .
File Size 1.85 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  May 4, 2020

 • Last Updated
  :

  May 4, 2020

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  VB, RESX, SLN, . . .

 • File Size
  :

  1.85 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)