Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code Java website bán mỹ phẩm SQL Báo Cáo - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

by Quyền Lê VNPTin on September 12, 2021

Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

Chức năng website

Website đáp ứng các chức năng cơ bản của một webapp bán hàng online, được thiết kế để phù hợp với khách hàng không có tài khoản (Gues) hoặc khách hàng có tài khoản (Customer) hoặc người quản lý (Admin).

 • Tìm kiếm sản phẩm theo tên/loại sản phẩm
 • Xem danh sách các sản phẩm
 • Xem chi tiết sản phẩm
 • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 • Thêm/xóa/sửa các sản phẩm trong giỏ hàng
 • Đăng ký/Đăng nhập tài khoản
 • Thực hiện mua hàng
 • Hủy đơn hàng hiện tại
 • Thêm/xóa/sửa lịch sử các đơn hàng đã mua
 • Cập nhật thông tin cá nhân
 • Thêm/xóa/sửa các tài khoản
 • Thêm/xóa/sửa các sản phẩm
 • Thêm/xóa/sửa các đơn hàng
 • Thống kê doanh thu theo tháng/năm
 • Thống kê top sản phẩm theo tháng/năm

 

Giao diện đăng nhập và đăng ký tài khoản - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

 

Giao diện đăng nhập và đăng ký tài khoản

 

Giao diện trang chủ - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

 

Giao diện trang chủ

 

Giao diện sản phẩm 副本 - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

 

Giao diện sản phẩm

 

Giao diện danh sách sản phẩm 副本 - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

 

Giao diện danh sách sản phẩm

 

Giao diện chi tiết sản phẩm 副本 - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

 

Giao diện chi tiết sản phẩm

 

Giao diện thông tin tài khoản 副本 - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

 

Giao diện thông tin tài khoản

 

Giao diện giỏ hàng 副本 - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

 

Giao diện giỏ hàng

 

Giao diện thanh toán 副本 - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

 

Giao diện thanh toán

 

Giao diện liên hệ 副本 - Source code Java website bán mỹ phẩm + SQL+ Báo Cáo

 

Giao diện liên hệ

 

 

Download Category
Product Version
File Type Java, JavaScript, SQL, XML, HTML, JSON, JPEG, DOCX, CSS, SCSS, . . .
File Size 27.4 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  September 12, 2021

 • Last Updated
  :

  September 12, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  Java, JavaScript, SQL, XML, HTML, JSON, JPEG, DOCX, CSS, SCSS, . . .

 • File Size
  :

  27.4 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)