Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code PHP thanh toán bằng bitcoin trên trang web thông qua API mạng blockchain - Source code PHP thanh toán bằng bitcoin trên trang web thông qua API mạng blockchain

Source code PHP thanh toán bằng bitcoin trên trang web thông qua API mạng blockchain

by Quan Tú in on March 15, 2021

Source code PHP thanh toán bằng bitcoin trên trang web thông qua API mạng blockchain

Code sẽ giúp bạn bắt đầu dễ dàng và nhận thanh toán bitcoin từ người dùng / thành viên mà không phải trả thêm chi phí xử lý như hầu hết các ứng dụng cổng đều tính phí bạn ngoài đó.
Trước tiên, bạn cần có được APIKEY của Blockchain để sử dụng nó trên máy chủ của bạn

 Tất cả các khoản thanh toán sẽ chuyển thẳng đến địa chỉ ví blockchain của riêng bạn, IPN xác minh từ blockchain sẽ kích hoạt cơ sở dữ liệu của riêng bạn để cập nhật hoặc gửi email (tất cả tùy thuộc vào bạn).

Source code PHP thanh toán bằng bitcoin trên trang web thông qua API mạng blockchain - Source code PHP thanh toán bằng bitcoin trên trang web thông qua API mạng blockchain

 

Source code PHP thanh toán bằng bitcoin trên trang web thông qua API mạng blockchain

Đặt điểm nổi bật:

 • Chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin
 • Khả năng chạy cập nhật tự động trên cơ sở dữ liệu của bạn khi nhận được thanh toán
 • Truy cập vào các tiện ích của mạng blockchain bằng cách sử dụng khóa api

Yêu cầu:

 • Khóa API Blockcain
 • Máy chủ sản xuất / thử nghiệm trực tiếp (Linux / Windows)

Hướng dẫn:

 • Trước tiên, bạn cần lấy khóa API blockchain 
 • Khi gửi yêu cầu API của bạn, vui lòng tránh sử dụng địa chỉ email miễn phí mà thay vào đó sử dụng các email miền của riêng bạn như [email protected] [email protected]
 • Khóa Xpub và khóa API là bí mật, vì vậy hãy đảm bảo bạn không bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ ai
Download Category
Product Version
File Type PHP, JS, CSS, HTML, PNG, . . .
File Size 4.72 MB
Developer Code Maxima
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  March 15, 2021

 • Last Updated
  :

  March 15, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, CSS, HTML, PNG, . . .

 • File Size
  :

  4.72 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)