Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
code quan ly benh vien 22 - Source code quản lý bệnh viện bằng PHP + SQL cực hay

Source code quản lý bệnh viện bằng PHP + SQL cực hay

by Alinh Toàn in on January 7, 2021

Source code quản lý bệnh viện bằng PHP + SQL cực hay

Các chức năng source code:

Quản lý kế toán
• Quản lý hẹn
• Quản lý giường ngủ
• Hoá đơn và Xuất Hoá đơn
• Lập dự toán và dự báo
• Quản lý Yêu cầu bồi thường
• Theo dõi Chi phí
• Quản trị nhân sự
• Quản lý bệnh nhân nội trú
• Quản lý hàng tồn kho
• Quản lý bệnh nhân ngoại trú
• Quản lý hồ sơ bệnh nhân
• Quản lý bác sĩ
• Quản lý chính sách
• Quản lý doanh thu
• Kiểm tra / Kiểm tra Bệnh nhân.
• Tự động hóa phòng thí nghiệm / bệnh học.
• Dược phẩm.
• Bảo trì hồ sơ bệnh nhân.
• Bảo trì Nhân sự.
• Bác sĩ Tư vấn.
• Cơ sở dữ liệu của các nhà tài trợ máu / Nhóm máu.
• Hệ thống thanh toán.
• Báo cáo (báo cáo về cái chết và khai sinh

code quan ly benh vien 22 - Source code quản lý bệnh viện bằng PHP + SQL cực hay

 

Source code quản lý bệnh viện bằng PHP + SQL cực hay

Download Category
Product Version
File Type PHP, HTML, SQL
File Size 1.86 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 7, 2021

 • Last Updated
  :

  January 7, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, HTML, SQL

 • File Size
  :

  1.86 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)