Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code quản lý nghỉ việc nhân viên bằng VISUAL BASIC .NET MySQL 2 - Source code quản lý nghỉ việc nhân viên bằng VISUAL BASIC .NET & MySQL

Source code quản lý nghỉ việc nhân viên bằng VISUAL BASIC .NET & MySQL

by Liên Huỳnhin on May 3, 2020

Choose Your Desired Option(s)

Source code quản lý nghỉ việc nhân viên bằng VISUAL BASIC .NET & MySQL

Source code quản lý nghỉ việc nhân viên bằng VISUAL BASIC .NET & MySQL có khả năng theo dõi tất cả nhân viên của bạn để lại thông tin chỉ bằng một cú nhấp chuột. Đây là hệ thống phù hợp nếu bạn muốn tự động hóa nhân viên của mình rời khỏi quy trình một cách hiệu quả, chính xác và không gây rắc rối cho cả quản lý và nhân viên. Hệ thống này cũng cho phép nhân viên của bạn yêu cầu và theo dõi nghỉ phép của chính họ. Đặc biệt nhất là nó giảm thời gian của một nhân viên để chờ yêu cầu nghỉ việc. Xem các tính năng sau đây để biết thêm về hệ thống.

Source code quản lý nghỉ việc nhân viên bằng VISUAL BASIC .NET MySQL 2 - Source code quản lý nghỉ việc nhân viên bằng VISUAL BASIC .NET & MySQL

 

Source code quản lý nghỉ việc nhân viên bằng VISUAL BASIC .NET & MySQL

Đây là những tính năng sau của hệ thống

Quản lý nhân viên

 • Danh sách nhân viên
 • Thêm nhân viên mới
 • Chỉnh sửa thông tin nhân viên
 • In tất cả nhân viên
 • In nhân viên cụ thể

Quản lý nghỉ phép

 • Áp dụng nghỉ việc
 • Lịch sử của lá đã được phê duyệt

Bảo trì

 • Quản lý vị trí của nhân viên
 • Quản lý các phòng ban

Quản lý
báo cáo người dùng

Truy cập hệ thống này bằng tài khoản quản trị viên:
Tên người dùng: quản trị viên
Mật khẩu: quản trị viên

Yêu cầu:

Tải xuống và cài đặt như sau:

XAMPP Latest Version
MySQL Connector
MySQL Odbc
Microsoft Visual Studio 2015

 

 

 

 

 

 

Download Category
Product Version
File Type VB, RESX, SQL, SLN, . . .
File Size 2.95 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  May 3, 2020

 • Last Updated
  :

  May 3, 2020

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  VB, RESX, SQL, SLN, . . .

 • File Size
  :

  2.95 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)