Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng siêu thị - Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng, siêu thị

Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng, siêu thị

by Quân Anhin on July 6, 2021

Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng, siêu thị

 Source code chạy trên nền web, lưu trữ đám mây, không cần phải cài đặt, chỉ cần khởi tạo và sử dụng, hỗ lưu trữ bản sao, cho phép khôi phục lại dữ liệu khi có lỗi xảy ra, người dùng có thể sử dụng trên các thiết bị máy tính bảng, điện thoại từ xa để quản lý tình hình kinh doanh một cách dễ dàng.

Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng siêu thị - Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng, siêu thị

 

Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng, siêu thị

Tính năng nổi bật của source code

 • Sử dụng học máy AI, deep learning để phân tích dữ liệu người dùng, đưa ra thói quen gợi ý trong quá trình bán hàng hoặc tiếp thị lại.
 • Cho phép khách hàng có thể đặt hàng trước qua mạng.
 • Được tư vấn và hỗ trợ tận nơi, bổ sung các chức năng cần thiết cho từng mục đích của mỗi cửa hàng. Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ.

 

Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng siêu thị 2 - Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng, siêu thị

 

Source code Ruby quản lý bán hàng dành cho cửa hàng, siêu thị

 

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt database

 • rails db:migrate RAILS_ENV=production
 • rails db:seed
 • rake assets:precompile, rake assets:clobber

Bước 2: Import CSDL tỉnh/huyện/xã

 • CSDL tại db/diadanh_2018-05-05.sql mysql -uroot -proot –default-character-set=utf8 parkviet < …

Bước 3: Cài đặt Redis & Elastic search

Bước 4: Run server

 • Run rails server: Rails s
 • Run front-end server: ruby ./bin/webpack-dev-server
Download Category
Product Version
File Type RB, RU, MD, HTML, JS, LOCK, YML, PNG, SQL
File Size 581 KB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  July 6, 2021

 • Last Updated
  :

  July 6, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  RB, RU, MD, HTML, JS, LOCK, YML, PNG, SQL

 • File Size
  :

  581 KB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)