Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code thue tai khoan choi game bang PHP 副本 副本 2 - Source code thuê tài khoản chơi game bằng PHP

Source code thuê tài khoản chơi game bằng PHP

by Dạt ITin , on December 21, 2023

Choose Your Desired Option(s)

Source code thuê tài khoản chơi game bằng PHP

 Cài Đặt

1.Cơ Sở Dữ Liệu:
– Tải và cài đặt cơ sở dữ liệu từ tệp `zflex.sql` trong thư mục `db/`.

2. **Cấu Hình Path và Database Prefix**:
– Mở tệp `index.php` trong thư mục gốc.
– Cấu hình path và database prefix theo hướng dẫn.

3. **Cấu Hình mySQL**:
– Mở tệp `global.php` trong thư mục `config/autoload/`.
– Cấu hình mySQL theo yêu cầu.

4. **Cấu Hình Đăng Nhập Facebook**:
– Mở tệp `facebook.global.php` trong thư mục `config/autoload/`.
– Cấu hình đăng nhập Facebook theo hướng dẫn.

5. **Cấu Hình Gamebank**:
– Mở tệp `gamebank.global.php` trong thư mục `config/autoload/`.
– Cấu hình Gamebank theo yêu cầu.

6. **Hoàn Tất**:
– Khi đã thực hiện các bước trên, quá trình cài đặt sẽ hoàn tất.

 Quản Trị

– **URL Admin**: `/admin_zflex` (có thể thay đổi)
– **Username**: admin
– **Password**: 123123

### Yêu Cầu Hệ Thống

Yêu cầu:
– PHP phiên bản >= 5.6

Lưu ý: Vui lòng thực hiện các bước cài đặt theo hướng dẫn và đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu của phiên bản PHP.

Đây chỉ là hướng dẫn cơ bản dựa trên thông tin được cung cấp. Việc cài đặt cụ thể có thể đòi hỏi các bước chi tiết hơn tùy thuộc vào nền tảng và cấu hình cụ thể của ứng dụng.

 

Source code thue tai khoan choi game bang PHP 副本 - Source code thuê tài khoản chơi game bằng PHP

 

Source code thue tai khoan choi game bang PHP 副本 副本 2 - Source code thuê tài khoản chơi game bằng PHP

 

ADMIN 副本 - Source code thuê tài khoản chơi game bằng PHP

 

ADMIN

Download Category ,
Product Version
File Type PHP
File Size 44 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  December 21, 2023

 • Last Updated
  :

  December 21, 2023

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP

 • File Size
  :

  44 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)