Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code ứng dụng app học ngoại ngữ tiếng anh hay nền tảng Android - Source code ứng dụng app học ngoại ngữ tiếng anh hay nền tảng Android

Source code ứng dụng app học ngoại ngữ tiếng anh hay nền tảng Android

by Luân Phạm in on March 18, 2021

Source code ứng dụng app học ngoại ngữ tiếng anh hay nền tảng Android

Source code ứng dụng app học ngoại ngữ tiếng anh hay nền tảng Android - Source code ứng dụng app học ngoại ngữ tiếng anh hay nền tảng Android

Source code ứng dụng app học ngoại ngữ tiếng anh hay nền tảng Android

Các chức năng chính

Sử dụng giao diện Dynamic Layout

Học nghe ( Người dùng nhập văn bản máy sẽ tự đọc)

Học qua video.

Ghi chép ( Sử dụng database lưu trữ)

Văn phạm (Bài học được lưu trong file msqllite.db được nhập sẵn, khi người dùng cài đặt tự động sẽ import vào hệ thống)

Từ điển ( Được nhập từ sẵn trong file msqllite.db và tự động import khi cài đặt, do em mới xây dựng database thầy tra những từ thường dùng sẽ có: about,age,ago,hi,basic,begin,go…).

E-learning (Học thông qua video sử dụng webview và mọi hoạt động của người dùng đều thực hiện trên Activity  không chạy qua các App khác)

Ngoài ra còn các hiệu ứng khác như đưa vào giọng nói chào mừng, hướng dẫn và chào tạm biệt khi thoát ứng dụng, màng hình chào, âm thanh, video.

Download Category
Product Version
File Type JAVA, APK, CACHE, DEX, CLASS, DOC, PNG, XML, PREFS, DATA BASE, TTF, . . .
File Size 7.11 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  March 18, 2021

 • Last Updated
  :

  March 18, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA, APK, CACHE, DEX, CLASS, DOC, PNG, XML, PREFS, DATA BASE, TTF, . . .

 • File Size
  :

  7.11 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)