Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs ExPress PostgreSQL - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

by Tuấn FTUin on September 22, 2021

Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

Bán hàng online trở thành nhu cầu thiết yếu trong thời đại công nghệ 4.0 mà website bán hàng bằng công nghệ NodeJS trở thành công nghệ mới mẻ và mang tính đột phá, Website sẽ chạy trên port 3000 trên trình duyệt

Chức năng:

Người dùng

 • Quản lý thông tin cá nhân (chỉnh sửa thông tin, thay đổi mật khẩu,…)
 • Xem danh sách các sản phẩm và xem chi tiết sản phẩm
 • Tìm kiếm các sản phẩm
 • Sắp xếp sản phẩm (theo tên, theo giá)
 • Thêm hàng vào giỏ hàng (có thể cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng)
 • Đặt hàng, gửi cho admin

Admin

 • Quản lý sản phẩm (Thêm, sửa, xóa,…)
 • Quản lý khách hàng (Thêm, sửa, xóa,…)
 • Xem tất cả Duyệt đơn hàng

Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs ExPress PostgreSQL - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

 

Trang chủ

 

Trang sản phẩm - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

 

Trang sản phẩm

 

Công nghệ sử dụng:

 • Framework: Expressjs
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
 • Template Engine: Pugjs
 • Mô hình: MVC

 

Chi tiết sản phẩm - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

 

Chi tiết sản phẩm

 

Checkout - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

Checkout

Checkout 2 - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

Checkout với nhiều sản phẩm

 

ng ký - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

 

Đăng ký

 

Chi tiết thông tin người đăng ký khi đặt hàng sản phẩm - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

 

Chi tiết thông tin người đăng ký khi đặt hàng sản phẩm

Trang Orders admin 2 - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

 

Trang order admin

 

Trang sản phẩm admin ở đây bạn có thể thêm chỉnh sửa sản phẩm - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

 

Trang sản phẩm admin ở đây bạn có thể thêm chỉnh sửa sản phẩm

 

Thêm sản phẩm admin - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

 

Thêm sản phẩm admin

 

Chỉnh sửa sản phẩm - Source code Website Bán Hàng Bằng NodeJs, ExPress, PostgreSQL

 

Chỉnh sửa sản phẩm

Download Category
Product Version
File Type JS, JSON, PUG
File Size 28 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes

Release Information

 • Released
  :

  September 22, 2021

 • Last Updated
  :

  September 22, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JS, JSON, PUG

 • File Size
  :

  28 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)