Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Giao dien nguoi dung 2 - Source Code Website Bán Nước Hoa Sử Dụng JSP, Java và MySQL

Source Code Website Bán Nước Hoa Sử Dụng JSP, Java và MySQL

by ĐứcVNin , on January 3, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Source Code Website Bán Nước Hoa Sử Dụng JSP, Java và MySQL

Ngôn ngữ và Công Cụ Lập Trình:

 • Ngôn ngữ: JSP
 • Cơ sở dữ liệu: MySQL
 • Công cụ lập trình: Netbeans 8.2, XAMPP 8.0.16

Tính Năng Đặc Điểm:

 1. Giao Diện Người Dùng

 2. Sản Phẩm

  • Xem sản phẩm mới nhất
  • Xem chi tiết sản phẩm
  • Tìm kiếm sản phẩm
  • Xem theo danh mục
 3. Giỏ Hàng

  • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  • Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
  • Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng
 4. Đơn Hàng

  • Xem danh sách đơn hàng
  • Tạo mới đơn hàng
  • In hoá đơn
 5. Tài Khoản

  • Đăng nhập
  • Đăng ký tài khoản
 6. Quản Trị Viên

  • Quản lý sản phẩm
   • Thể loại: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm
   • Nước hoa: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm
  • Quản lý đơn hàng
   • Thanh toán
   • In hoá đơn
  • Quản lý slider
   • Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm
  • Quản lý tài khoản
   • Khoá tài khoản

Mô Tả:

Dự án này cung cấp source code hoàn chỉnh cho một trang web bán nước hoa với các tính năng đa dạng và linh hoạt. Sử dụng các công nghệ JSP và Java kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL, mã nguồn này được phát triển trên Netbeans 8.2 và XAMPP 8.0.16.

Nó tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất cho người dùng thông qua các tính năng như xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đơn hàng và tài khoản người dùng. Đồng thời, cũng cung cấp giao diện dễ sử dụng cho quản trị viên để quản lý nội dung và các chức năng quản trị trang web.

giao diện người dùng

Giao dien nguoi dung 副本 - Source Code Website Bán Nước Hoa Sử Dụng JSP, Java và MySQL

Quản trị viên

Giao dien nguoi dung 2 - Source Code Website Bán Nước Hoa Sử Dụng JSP, Java và MySQL Quan tri vien 副本 - Source Code Website Bán Nước Hoa Sử Dụng JSP, Java và MySQL

 
Download Category ,
Product Version
File Type JAVA
File Size 16.8 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 3, 2024

 • Last Updated
  :

  January 3, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA

 • File Size
  :

  16.8 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)