Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Tao phieu khao sat cuu sinh vien nganh cong nghe thong tin bang HTML CSS JS 2 - Tạo phiếu khảo sát cựu sinh viên ngành công nghệ thông tin bằng HTML, CSS, JS

Tạo phiếu khảo sát cựu sinh viên ngành công nghệ thông tin bằng HTML, CSS, JS

by ĐứcVNin , on January 3, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Tạo phiếu khảo sát cựu sinh viên ngành công nghệ thông tin bằng HTML, CSS, JS

Để cải thiện chất lượng đào tạo và hiểu rõ hơn về sự phát triển sau tốt nghiệp của các bạn, . Phiếu khảo sát này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách các bạn áp dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc và cách nhà Trường có thể cải thiện chất lượng đào tạo để phù hợp với nhu cầu của ngành Công nghệ Thông tin ngày nay.

**Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu nội bộ của nhà Trường.**

Phiếu khảo sát bao gồm những câu hỏi nhằm đánh giá mức độ áp dụng kiến thức, thực tế công việc và đánh giá về chất lượng đào tạo của Trường. Các câu hỏi như:

– Mức độ thực hiện được công việc sau khi tốt nghiệp
– Công việc hiện tại và mức độ hài lòng
– Đề xuất để nâng cao chất lượng đào tạo

Hãy dành chút thời gian để hoàn thành phiếu khảo sát này và chia sẻ quan điểm của bạn. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng ta cải thiện và phát triển ngành Công nghệ Thông tin ngày càng tốt hơn.

Bạn có thể thay đổi và điều chỉnh nội dung giới thiệu này để phù hợp với ngữ cảnh và yêu cầu cụ thể của Trường/Đơn vị tổ chức của bạn. Đồng thời, có thể thêm các thông tin khác như thời gian hoàn thành khảo sát, cam kết bảo mật thông tin cá nhân, v.v.

Tao phieu khao sat cuu sinh vien nganh cong nghe thong tin bang HTML CSS JS - Tạo phiếu khảo sát cựu sinh viên ngành công nghệ thông tin bằng HTML, CSS, JS

Download Category ,
Product Version
File Type HTML, CSS, JS
File Size 178 KB
Developer
Documentation

Release Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

  • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)