Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Ung dung ngan hang duoc xay dung bang Spring Boot va Angular - Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

by Trang Suriin , on May 19, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Chào mừng bạn đến với ứng dụng ngân hàng trực tuyến được xây dựng bằng Spring BootAngular. Ứng dụng này cung cấp một loạt các chức năng ngân hàng cơ bản nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm quản lý tài chính dễ dàng và hiệu quả.

Tính năng nổi bật:

 • Chuyển khoản: Thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh chóng và an toàn.
 • Rút tiền: Quản lý việc rút tiền từ tài khoản một cách dễ dàng.
 • Kiểm tra số dư: Theo dõi số dư tài khoản theo thời gian thực.
 • Và nhiều tính năng hữu ích khác.

Ứng dụng này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính cá nhân cũng như doanh nghiệp, giúp bạn quản lý tiền bạc một cách thông minh và tiện lợi.

Ung dung ngan hang duoc xay dung bang Spring Boot va Angular - Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Ung dung ngan hang duoc xay dung bang Spring Boot va Angular 2 - Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Ung dung ngan hang duoc xay dung bang Spring Boot va Angular 3 - Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Ung dung ngan hang duoc xay dung bang Spring Boot va Angular 4 - Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Ung dung ngan hang duoc xay dung bang Spring Boot va Angular 5 - Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Ung dung ngan hang duoc xay dung bang Spring Boot va Angular 6 - Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Ung dung ngan hang duoc xay dung bang Spring Boot va Angular 7 - Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Ung dung ngan hang duoc xay dung bang Spring Boot va Angular 8 - Ứng dụng ngân hàng được xây dựng bằng Spring Boot và Angular | full Frontend & backend + báo cáo

Cài đặt

Đảm bảo bạn đã cài đặt Java và Node.js trên máy của bạn trước khi tiếp tục.

 1. Tải code về và giải nén
 2. Di chuyển vào thư mục dự án: cd SpringBootAngular-Banking-App
 3. Cài đặt các gói cần thiết cho phía máy chủ Spring Boot: mvn install
 4. Cài đặt các gói cần thiết cho phía máy khách Angular: cd client && npm install
 5. Chạy máy chủ Spring Boot: mvn spring-boot:run
 6. Trong một cửa sổ terminal khác, chạy máy khách Angular: cd client && ng serve

Sử dụng

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:4200 để sử dụng ứng dụng.

 

 

Download Category ,
Product Version
File Type JAVA, PPTX, JSON, JS, DOCX, . . .
File Size 346 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  May 19, 2024

 • Last Updated
  :

  May 19, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA, PPTX, JSON, JS, DOCX, . . .

 • File Size
  :

  346 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)