Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Trang chu - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

by Đỗ Mạnh Tuyềnin on July 17, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

Yêu cầu thiết bị

 • Android:
  • minSdkVersion: 26.0
  • targetSdkVersion: 32.0
  • Gradle: 7.2

Công nghệ và thư viện

 • Front end:
  • Ngôn ngữ: Kotlin
  • Công nghệ
  • Thư viện
   • firebase-storage-ktx
   • retrofit2
   • socket.io-client
 • Backend:
  • Ngôn ngữ: Javasript
  • Công nghệ
   • Backend Platform: Node.js
   • Framework: Express
   • Database: Postgresql
  • Thư viện
   • sequelize
   • cors
   • joi
   • jsonwebtoken
   • nodemailer
   • pg
   • pg-hstore
   • socket.io

Chức năng ứng dụng

 1. Đối tượng sử dụng

  • Người bán (chủ quầy)
  • Người mua (sinh viên)
 2. Vai trò người bán

  1. Trang chủ
   • Cung cấp tổng quan tình trạng đơn hàng mới, các món trong thực đơn
  2. Trò chuyện
   • Nhắn tin trực tiếp với người mua, gọi thoạ
  3. Quản lý đơn hàng
   • Quản lý toàn bộ đơn hàng, gồm 5 trạng thái: Vừa tới, Đang chờ, Đã xử lý, Đã xong, Đã hủy
   • Xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng
  4. Quản lý thực đơn
   • Quản lý toàn bộ sản phẩm, thêm-xóa-sửa sản phẩm
 1.  

Trang chu - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

 

2 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

4 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

5 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

 

Vai trò người mua

 1. Trang chủ
  • Gợi ý các đơn hàng đã mua, các món trong thực đơn
 2. Trò chuyện
  • Nhắn tin trực tiếp với người bán, gọi thoại
 3. Quản lý giỏ hàng
  • Quản lý các món trong giỏ hàng, toàn bộ đơn hàng, đặt hàng
  • Xem chi tiết và cập nhật phản hồi cho người bán
 4. Tra cứu sản phẩm
  • Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc các tiêu chuẩn tra cứu
 5. Xem mô tả sản phẩm
  • Người mua có thể xem thông tin sản phẩm sau đó thêm trực tiếp vào giỏ hàng hoặc mục yêu thích
  • Xem các lượt đánh giá của khách hàng khác về sản phẩm
 6. Một số tính năng khác

  1. Xác thực người dùng
   • Đăng nhập, tạo tài khoản, khôi phục tài khoản

    Gồm nhiều bước xác thực

    Cài đặt hệ thống

    • Song ngữ Anh – Việt
    • Giao diện sáng – tối
  2. Xem thông tin Profile
   • Xem các mục đã yêu thích

 

6 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

77 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

 

9 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

 

10 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

11 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

12 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

14 - Code Kotlin Ứng dụng đặt đồ ăn từ canteen nhà trường nền tảng Android

 

Download Category
Product Version
File Type KT
File Size 1.29 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes

Release Information

 • Released
  :

  July 17, 2022

 • Last Updated
  :

  July 17, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  KT

 • File Size
  :

  1.29 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)