Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
login 副本 - Code Phần Mềm Quản Lý Điểm Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ bằng JAVA

Code Phần Mềm Quản Lý Điểm Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ bằng JAVA

by ĐứcVNin , on January 3, 2024

Choose Your Desired Option(s)

Code Phần Mềm Quản Lý Điểm Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ bằng JAVA

Ngôn Ngữ & Công Cụ Lập Trình:

 • Ngôn Ngữ: Java
 • Cơ Sở Dữ Liệu: MySQL
 • Công Cụ Lập Trình: NetBeans 8.2, XAMPP 8.0.16

Tính Năng Chính:

 1. Quản Lý Sinh Viên

  • Thêm, sửa, xoá thông tin sinh viên
  • Hiển thị danh sách sinh viên
 2. Quản Lý Điểm

  • Nhập điểm cho từng môn học của sinh viên
  • Xem điểm của sinh viên theo từng môn
 3. Báo Cáo và Thống Kê

  • Tạo báo cáo điểm theo lớp, môn học
  • Thống kê điểm trung bình, điểm cao nhất, điểm thấp nhất
 4. Đăng Nhập và Phân Quyền

  • Đăng nhập hệ thống với các quyền khác nhau cho giáo viên, quản trị viên và sinh viên

Mô Tả:

Phần mềm này được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình Java, sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL và được xây dựng trên môi trường NetBeans 8.2 và XAMPP 8.0.16. Nó là một ứng dụng quản lý thông tin sinh viên, giúp quản lý điểm số và thông tin cá nhân của sinh viên trong khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

Với các tính năng như quản lý thông tin sinh viên, nhập điểm, tạo báo cáo và thống kê điểm số, phần mềm này giúp quản lý và theo dõi tiến trình học tập của sinh viên một cách hiệu quả. Đồng thời, việc phân quyền giúp người dùng có quyền truy cập tương ứng với vai trò của họ trong hệ thống.

 

login - Code Phần Mềm Quản Lý Điểm Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ bằng JAVA

 

Login

 

Quan tri vien 3 副本 - Code Phần Mềm Quản Lý Điểm Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ bằng JAVA

 

Quản trị viên

 

Giang vien 副本 - Code Phần Mềm Quản Lý Điểm Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ bằng JAVA

 

Giảng viên

 

Sinh vien 2 副本 - Code Phần Mềm Quản Lý Điểm Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ bằng JAVA

 

Sinh viên

Download Category ,
Product Version
File Type JAVA
File Size 15.6 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 3, 2024

 • Last Updated
  :

  January 3, 2024

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA

 • File Size
  :

  15.6 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)