Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Mon an 副本 - Source code website quản lý nhà hàng bằng PHP +SQL+báo cáo

Source code website quản lý nhà hàng bằng PHP +SQL+báo cáo

by Anh99999in , on December 13, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Source code website quản lý nhà hàng bằng PHP +SQL+báo cáo

Chức năng chính

Website bao gồm 2 chức năng chính là cung cấp thông tin về nhà hàng cũng như chức năng quản lý

Cung cấp thông tin: cho phép người dùng khi truy cập vào trang web có thể tiếp cận được hầu hết các thông tin của nhà hàng như thực đơn, địa chỉ, quá trình hình thành của nhà hàng..

Quản lý: Cho phép admin quản lý được các thông tin như món ăn, đặt món, danh mục các món ăn, người dùng.

 

Trang chu - Source code website quản lý nhà hàng bằng PHP +SQL+báo cáo

 

Trang chủ

 

Trang chu 副本 1 - Source code website quản lý nhà hàng bằng PHP +SQL+báo cáo Danh muc 副本 - Source code website quản lý nhà hàng bằng PHP +SQL+báo cáo

 

Danh mục

 

Mon an 副本 - Source code website quản lý nhà hàng bằng PHP +SQL+báo cáo

 

Món ăn

Chức năng quản lý đặt món:

Hệ thống cho phép người dùng chọn món ăn và số lượng. Sau khi chọn món ăn thì thông tin sẽ tự xuất hiện, gồm có Mã đặt món, tên người dùng đặt, tên món, ngày giờ đặt.

Chức năng quản lý món ăn:

Hệ thống cho phép thêm, sửa, xoá món ăn. Thông tin món ăn bao gồm: Mã món, tên món, danh mục, chú thích.

Chức năng quản lý danh mục món ăn:

Hệ thống cho phép thêm, sửa, xoá danh mục món ăn. Thông tin món ăn bao gồm: Mã món, tên món, danh mục, chú thích.

Ngôn ngữ sử dụng để xây dựng hệ thống:

 • HTML
 • PHP
 • CSS
 • JavaScript
Download Category ,
Product Version
File Type PHP, JS, SQL, CSS
File Size 4.27 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  December 13, 2022

 • Last Updated
  :

  December 13, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, SQL, CSS

 • File Size
  :

  4.27 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)