Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT công nghệ thông tin - Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

by Bá Hoàng DUTin , on October 11, 2021

Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

Mã nguồn này rất thích hợp cho các bạn xây dựng các forum diễn đàn công nghệ, đặt biệt code chuẩn seo, load nhanh

file bao gồm code + data

Một số hướng dẫn:

Upload code lên host, giải nén ra,  import data

admin đăng nhập bằng cách  vào database đổi mail rồi vào quên mật khẩu lấy lại

Muốn sửa user của admin trong database thì bạn vào tab user trên data để sửa ,  còn mật khẩu thì bạn đổi email trên data thành email của bạn rồi vào phần quên mật khẩu trên web để lấy lại.

Nếu bị mất icon forum bài, bạn vào từng mục đổi link hình ảnh icon

Muốn bắt buộc chế độ khách phải Đăng Nhập mới xem được bài viết của mình thì bạn Dùng add-ons hide link for guest 

Muốn bật chế độ cứ bình luận là được cộng tiền ở DragonByte Credits thì bạn  vào trang admin để chỉnh

Bạn vào ADMINCP chọn Apperance chọn Style properties

Sửa text trên header thì bạn vào : [DohTheme] –> Header and navigation

Sửa link facebook, youtube,… thì bạn vào : [DohTheme] –> Extra Footer

Để sửa logo bạn vào: Basic options

 

Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT công nghệ thông tin - Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT công nghệ thông tin 2 - Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT công nghệ thông tin 3 - Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT công nghệ thông tin 4 - Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT công nghệ thông tin 5 - Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT công nghệ thông tin 6 - Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT công nghệ thông tin 7 - Source code Xenforo 2 forum diễn đàn về cộng đồng IT, công nghệ thông tin + Database

 

 

 

 

Download Category ,
Product Version
File Type PHP, SQL, TXT, HTML, JPG, . . .
File Size 23.7 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes

Release Information

 • Released
  :

  October 11, 2021

 • Last Updated
  :

  October 11, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, SQL, TXT, HTML, JPG, . . .

 • File Size
  :

  23.7 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)